Demenssyke trenger aktivitetstilbud

5. september, 2023

14:38

Ingen kommentar

Personer med demens må få aktivitetstilbud som er tilpasset deres behov og interesser. Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et slikt tilbud, men i vår kommune er det likevel ikke noen plasser/altfor få plasser.

Tekst: Pauline Gundersen Nordbø, fylkesleder og Kari Midttun Lie, demenskontakt i Nasjonalforeningen for folkehelsen Vestfold og Telemark

Derfor oppfordrer spør vi politikerne som stiller til valg i høst om de vil støtte oppretting av flere plasser til denne gruppen av hjemmeboende med demens. I vår kommune har bare 18,9 prosent av dem som har en demensdiagnose vedtak om dagaktivitetstilbud.
Slik programmet Demenskoret synliggjorde så godt tidligere i år, bidrar et godt aktivitetstilbud til sosialt samvær, tilhørighet og mestring for personer med demens. Passivitet og inaktivitet kan fremskynde symptomutviklingen hos demenssyke. Dagaktivitetstilbud kan, sammen med hjemmetjenester, utsette innleggelse i sykehjem. Et godt aktivitetstilbud bidrar også til å ivareta og avlaste pårørende.
Demenskor kan passe for dem som er glade i å synge, men ikke alle. Tilbudene som gis må tilpasses den som skal bruke dem. For en som er fysisk sterk og glad i aktivitet er ikke kaffestund i en krok på sykehjemmet et attraktivt tilbud. For en som er yngre, er det ofte lite interessant å bli plassert sammen med mennesker i en helt annen alderskategori. For en som elsker Rammstein, er treff med “sanger fra krigens dager” lite lokkende. Organiseringen av aktivitetstilbudet bør også være tilpasset pårørendes behov. For eksempel kan det kanskje for noen pårørende oppleves som nyttig med et aktivitetstilbud på kveldstid, fremfor på dagtid.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *