Det går mot fullt bilkaos

15. november, 2022

18:07

Ingen kommentar

Vidar Lunde

De fleste vet det, mange snakker om det. Flertallet av beboere er oppgitt over at både Tønsberg og Færder kommune stadig åpner opp for blokkbebyggelse og etablering av nye bydeler. En av grunnene er den store og stadig økende trafikktettheten på et allerede belastet veinett.

Tekst: Vidar Lunde

I 2020 bodde det 27 000 i Færder kommune. I Tønsberg 55 000. Om sommeren inkludert feriegjester, er tallet ca. 100 000 hvor en tredel bruker bil. Bilkaoset resulterer i helseskadelig eksos.

Ikke få av dem som har sitt yrke knyttet til bilkjøring, ser for seg bilkaos på områdets veier. Datteren vår har hus på Teie, tvers over Kirkeveien for Gimle Selskapslokaler. Antall ganger spesialt om sommeren, når jeg har vært på besøk, har jeg erfart ikke bare en gang, kilometerlange bilkøer fra utenfor Borgheim inn til Tønsberg. Og verre blir det når Borgheimtunet, og flere bygg på Tjøme er ferdig innflyttet. Da vil ganske sikkert bilkøene på dagtid medføre så mye stress at det kan gå på temperamentet løs. I prospektet Borgheimtunet står det at det er 15 minutters kjøring til Tønsberg. Ikke mulig på sommerstid dersom man ikke har estimert tiden langt på kvelden eller om natten. Når «Tjømefolket» på dagtid, logger seg inn i rundkjøringen på Borgheim, vil køene vokse og tiden «renne».

Nok er nok

En dag traff jeg en hytteeier fra Tjøme som ofte kjører til Teie for å handle. Han hadde syn når det gjaldt Vestfjordprosjektet eller Bypakke Tønsberg som det kalles.

-Dersom det blir noe av brobyggingen over Vestfjorden fra Strømberg til Ramberg, er det greit for meg, men fylkespolitikerne må ikke tro at vi og flere med meg, kommer til å bruke denne broen når vi skal inn til Teie eller Tønsberg? Nei, den tankegangen er håpløs, mente hyttebeboeren.

Etter min mening er mye av sjarmen borte i Tønsberg. Blokkbebyggelsen på Kaldnes og Ørsnes Brygge resulterte i rivning av «det gamle gode». Men var visst en nødvendighet pga. underdekning av leiligheter. Men nå er det visst underdekning nesten over alt – spesielt ved sjøen, eller der det finnes en «grønn flekk».

På området like ved Teie Hovedgård er det innflyttet og ut i fra Statistisk Sentralbyrå, vil 1 av 3 norske voksne borgere ha bil i tilknytning til de 260 leilighetene. Når man har kranglet seg ferdig med hvordan Kanalbyprosjektet skal se ut, blir det ytterligere påfyll av trafikanter. Ved byens brannstasjon står det allerede to ferdiginnflyttede blokker. Og selvsagt har mange av de innflyttende bil. Det bygges og bygges i Tønsberg, på bakkeplan og oppå høyblokker og nå har smitten spredt seg til forretningsfolk, spesielt fra Oslo.

Ekenes krysset

Hjemseng Havn på Nøtterøy var planlagt med 280 leiligheter, men kommunestyret satte foten ned og reduserte antallet til 185. Et argument fra mange var at mang en leilighet kom til å fungere som hytte for mennesker fra Oslo-området som trolig bare ville bruke sine «hytter» i den lyse årstiden. Dermed var det en fare for mange «svarte vinduer» senhøstes og om vinteren. Og alle vet at bygging av såpass mange leiligheter vil merkes meget godt på den allerede trafikkerte Smidsrødveien.

På Husøy Havn er det allerede flyttet inn i seks blokker, og flere skal innflyttes. Det er en av grunnene til at det er planlagt rundkjøring i Ekeneskrysset. MAXBO som ligger på den gamle Medusa-tomten på grensen mellom Føynland og Husøy, er det planlagt bygd ca. 75 leiligheter. Er det noen som tror dette ikke vil øke trafikktettheten både på Nøtterøy og i Tønsberg? Er det noen som tør å benekte at svevestøvet og fotokjemisk smog ikke vil øke betraktelig?

Fremtiden?

Jeg har ikke oversikt over alle planlagte og ferdigbygde prosjekt på Færder og i Tønsberg. Men mye vet jeg om prosjektørenes reklame om grønn idyll og nærhet til vann. Biltetthet – spesielt om sommeren, sier de ingen ting om. Jeg er freidig nok til å tro at det gir de blaffen i. Noe kommunene burde rynke brynene til. Jeg er nesten sikker på at nevnte biltetthet og fremkommelighet på områdets veinett blir et samtaleemne i tillegg til overskrifter i TB.

 

 

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *