SAR QUEEN: Oberstløytnant Svein Tore Pettersen er sjef 330-skvadronen. Han sier de nye SAR Queen-helikopterne overtar på Rygge straks Justis- og beredskapsdepartementet gir grønt lys. Foto: Torbjørn Kosvold, Forsvaret

Det merkes når verdens mest avanserte redningshelikopter kommer

4. august, 2021

13:22

Ingen kommentar

SAR Queen kan ikke lande på sykehuset

Den flyr raskere, lengere og løfter mye mer, men rotorvinden er så kraftig at syklister og barnevogner flakser av gårde.

PER ANNAR HOLM tekst og foto

Foreløpig vil ikke Sykehuset i Vestfold ta i bruk landingsplassen på toppen av p-huset for å ta ned de nye redningshelikopterne.
–Sykehuset i Vestfold HF vurderer i dagens situasjon at det foreløpig ikke er tilstrekkelig sikkerhet for ordinær bruk av SAR Queen i Tønsberg. Det planlegges gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og denne skal gi grunnlag for nye prosedyrer og tiltak som vil ivareta sikkerheten for pasienter og omgivelser ved helikoptertransport til og fra Sykehuset i Vestfold for alle aktuelle helikoptertyper, inklusive SAR Queen, skriver Henry Dallager, direktør servicedivisjonen ved SiV i en e-post til Byavisa.
Plassen åtte meter over bakken ble tatt i bruk snaut to måneder før SAR Queen ble bestilt i 2013.
Da var vekt og størrelse for SAR Queen kjent informasjon og ble lagt til grunn for bygging av landingsplassen.
–Informasjon om rotorvindbelastning fra SAR Queen var ikke tilgjengelig før redningstjenesten tok SAR Queen i bruk høsten 2020. Testlandinger ved St. Olavs hospital og andre sykehus i 2020 og 2021 viser store sikkerhetsmessige utfordringer med rotorvind fra SAR Queen, og at det kreves omfattende tiltak til for å sikre omgivelsene ved landing og avgang, skriver Dallager videre.
Sykehuset har ikke svart på spørsmålet om når en løsning er på plass, og om det er Jarlsberg flyplass, Gamle idretten eller andre alternativ som vurderes.

Sliter pensjoneres
I snart 50 år har Sea King vært selve arbeidshesten i redningstjenesten. Solid, pålitelig og en fantastisk arbeidsplattform for redningstjenesten.
«Vi redder liv», «Trygg havet» er motto for 330-skvadronen, som blant annet har base på Rygge hovedflystasjon sørøst for Moss. Nå er 16 splitter nye SAR Queen-helikoptre (engelsk search and rescue, forkortet SAR) på vei inn, med en prislapp på 14 milliarder kroner.

Seks er alt i bruk, fire til er ankommet landet, én til ventes i høst, mens de siste fem siste kommer i løpet av 2022 og 2023. De første maskinene er alt tatt i bruk på Sola ved Stavanger og Ørland nordvest for Trondheim. I løpet av året vil Banak i Finnmark, så Bodø og til slutt Rygge følge etter.
–Etter Rygge vil vi også stasjonere ut en maskin i Florø, men akkurat når dette skjer er det Justis- og beredskapsdepartementet som styrer, sier skadronssjef Svein Tore Pettersen til Byavisa.

Må rustes opp
En oversikt NRK laget i fjor høst viser at Sykehuset i Vestfold Tønsberg bare er ett av landets 54 akuttsykehus hvor SAR Queen ikke kan bruke dagens helikopterlandingsplass. Faktisk er det bare seks sykehus hvor det nye redningshelikopteret kan lande på sykehuset, mens Sea King’en kunne gå ned på 21 av de største sykehusene. Dette bekymrer akutt-tjenesten, hvor hvert sekund teller for de mest kritisk skadde pasientene. Derfor skal Oslo universitetssykehus Ullevål nå bygge om landingsplassen for 42 millioner kroner, mens Rikshospitalet må investere 79 millioner kroner.
Heller ikke på Ahus, det tredje, viktige akuttsykehuset i Oslo-området, kan dagens løsning brukes.

Knuste vindu
Ett av de de stedene som virkelig har fått prøvd seg er St Olavs hospital i Trondheim. Her er vekteravdelingen kraftig rustet opp for at områdene under akuttbygget kan ryddes hver gang redningshelikopteret lander eller tar av.
–Vi har seks vektere på jobb på døgnbasis og om lag femti vektere i turnus for å få helikopteret opp og ned, sier sykehusdirektør Grete Aasved til NRK, som selv ble slengt inn i et gjerde da hun bivånet en prøvelanding. Prislapp ekstravektere: ca 15 millioner kroner i året.
Rotorvinden er så kraftig at en ambulanse på bakken seks etasjer under fikk knust et sidevindu, mens syklister, barnevogner og hjelmer er blitt blåst av gårde.

red@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *