Foto: Marius Dalseg / DNT.

Disse naturopplevelsene er vi mest redde for å miste

7. juni, 2023

07:45

Ingen kommentar

Nær 1.500 nominasjoner fra hele landet kom inn da natur- og friluftslivsorganisasjoner spurte hvilke opplevelser folk frykter skal forsvinne. – Det lyser inderlighet og engasjement.

I vår oppfordret Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og WWF Verdens naturfond folk til å nominere hvilke naturopplevelser de er redde for å miste. Engasjementet har vært stort, og hele 1459 nominasjoner kom inn.

En uavhengig jury bestående av personer med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv har nå sortert alle nominasjonene. Resultatet er oppsummert i ti høyt verdsatte naturopplevelser som er truet, de fleste av dem av menneskeskapt aktivitet og naturinngrep.

– Alle i Norge er opptatt av natur og nesten alle har sin favorittnatur. Når vi nå ser at naturen stadig trekker det korteste strået, er det klart at det skaper engasjement. Mange har allerede mistet natur som betyr mye for dem, og mange forteller om opplevelser de frykter å miste, sier juryleder og professor Dag O. Hessen.

Stort spenn i opplevelser

Juryens oppgave har vært å finne fellesnevnere, undersøke hva som gikk mest igjen og sortere nominasjonene i ti kategorier som representerer bredden i naturopplevelsene nordmenn er redde for å miste. Det har resultert i følgene liste (i tilfeldig rekkefølge):

  • Nærnatur
  • Urørt natur
  • Gammelskog
  • Stillhet og mørke
  • Kyst og strandsone
  • Levende hav og fjord
  • Fugleliv og naturlyder
  • Frodig flora og yrende dyreliv
  • Høsting på naturens premisser
  • Skigåing, årstider og snørike vintre

Hessen forteller at han opplever at prosjektet har truffet en nerve i folk, og tror mange har satt pris på å bli spurt om hva naturen betyr for dem personlig.

– Det lyser inderlighet og engasjement i nominasjonene. Ikke uventet er det kvaliteter ved naturen som det urørte, stillhet, fravær av lysforurensning og fravær av inngrep som går igjen. En del har merket seg at det blir færre fugler og andre tar opp vinter, snø og skiturer.

Det er også tydelig blant nominasjonene at det er aktivt mobilisert rundt enkelte steder hvor naturen er truet av konkrete utbyggingsplaner. Dette gjelder for eksempel Tillermarka og Gjevilvassdalen i Trøndelag, Lågendeltaet i Lillehammer og Strypefjell i Etne.

Les mer om hver enkelt opplevelse og juryens begrunnelser på www.verdtåbevare.no.

Vil snu de negative trendene

Selv om juryen har valgt ut ti opplevelser, er lista likevel ikke helt klar ennå. Nå inviteres alle til å stemme over den eller de opplevelsene de er aller mest redde for å miste. Det skjer på www.verdtåbevare.no fram til og med mandag 19. Juni.

Når lista er klar, skal natur- og friluftsorganisasjonene som står bak, jobbe fram politiske tiltak som bidrar til å bevare naturopplevelsene.

– Vi håper dette kan være med å snu de negative trendene for norsk natur, og kan bidra til å koordinere forvaltningen av natur bedre slik at vi kan unngå bit for bit-nedbyggingen som i sum blir et tap av både norsk natur og livskvalitet for oss som bor her, sier juryleder Hessen.

Juryen har bestått av marinbiolog Pia Ve Dahlen, generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, stortingsrepresentant Mani Hussaini, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen. 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *