Avslaget på krysningssted av Lågen (bildet) har vært gjenstand for en omfattende kartlegging av naturressurser, fauna, fugl og fisk.

E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

21. desember, 2022

10:41

Ingen kommentar

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat.

Planarbeidet for 23 kilometer ny, trafikksikker Roterud-Storhove har pågått i tre år i tett samarbeid med en rekke interessenter. Planen er vedtatt i Lillehammer og Gjøvik kommuner. Omgjøring av tillatelse til kryssing av Lågen like før prosjektet skal i produksjon, får konsekvenser. Planprosessen har vært svært omfattende. Løsningen som er vedtatt for E6, mener vi er den beste når alle hensyn er vektet. Vi har ingen plan B for prosjektet. Til det er vi kommet for langt i planprosessen, som til nå har kostet 400 millioner kroner, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

VIDEO: Slik blir ny E6 Roterud – Storhove

Får konsekvenser for flere prosjekter

Hvilke konsekvenser denne saken får på lang sikt, er ennå for tidlig å konkludere. Det er likevel åpenbart at det betyr forsinkelser på fremdrift i forhold til realisering av ny, trafikksikker E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Stans i Roterud – Storhove får konsekvenser for prosjekt både sør og nord for seg.
Et resultat med endret linjevalg for Roterud – Storhove vil kunne påvirke fremdrift for Moelv-Roterud med ny Mjøsbru, og planleggingen av riksvei 4.

E6 Storhove – Øyer nord for E6 Roterud – Storhove, har godkjente reguleringsplaner i både Lillehammer og Øyer kommune. Prosjektet er nå i konkurranse etter flere runder med optimalisering.

– Heller ikke i dette prosjektet kan anleggsarbeid påbegynnes før linjevalg for E6 Roterud – Storhove er avklart. I ytterste konsekvens vil ikke dette prosjektet bli gjennomført, forklarer Almlid.

Nye Veier har ønsket helhetlig realisering av samfunnsoppdraget med å erstatte 42 kilometer av dagens E6 fra Moelv til Øyer med ny, trafikksikker firefelts vei med midtrekkverk. Ved å sette til side Statsforvalterens dispensasjon over Lågen, får det kjedereaksjonen at oppstart for hele strekningen er uavklart.

– Prosjektene henger naturlig sammen. Det er ikke usannsynlig med forsinkelser på ubestemt tid, sier Almlid.

Gjennomført betydelig optimalisering

Utbyggingsdirektøren fremhever at det er gjennomført betydelig optimaliseringsarbeid i E6 Roterud – Storhove for å minske avtrykket på omgivelsene. Det er planlagt betydelig gjenbruk av eksisterende E6 og konstruksjoner, på plass en rekke løsninger for avlastet E6 inn til Lillehammer by, utvidelse gang- og sykkelveinett og ny E6 inn i 4000 meter tunnel fra Vingrom til brua over Lågendeltaet.

Avslaget på krysningssted av Lågen har vært gjenstand for en omfattende kartlegging av naturressurser, fauna, fugl og fisk. Det har vært svært høyt søkelys på å minimalisere påvirkningene av prosjektet. Det er samtidig dokumentert at den mest sårbare delen av reservatet, er området hvor dagens E6 krysser over Lågen. Nye Lågen bru vil gi en betydelig reduksjon av trafikk på nettopp eksisterende E6-bru. Byggemetode av ny bru er optimalisert fra planarbeidet som ble gjennomført av Statens vegvesen. Konstruksjonen som er planlagt nå, er langt mindre dominerende enn opprinnelig. Den optimaliserte løsningen er samme type som med hell er realisert over sårbare områder som drikkevannskilde, lakseførende vassdrag og trafikkert vei ved byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal i Agder. E39-prosjektet ble offisielt åpnet 9. desember i år.

Vurderer oppstart av andre utbyggingsklare prosjekter

– Nå må vi se på utbyggingsporteføljen på nytt. Nye Veier har prosjekter som er modne for utbygging. Med Miljødirektoratets vedtak som nå foreligger omkring E6 Roterud – Storhove, er det naturlig vurdering å forsere oppstart på andre utbyggingsklare prosjekter i porteføljen til Nye Veier, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid.

BAKGRUNN:

Prosjekt E6 Roterud – Storhove

Nye Veier har av Staten fått oppdraget med å bygge E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Den 23 km lange strekningen blir bygget som firefelts motorvei med 110 km/t. E6 Roterud – Storhove er et underprosjekt på strekningen E6 Moelv – Øyer.
Prosjektet inkluderer 4.000 meter tunnel forbi Lillehammer på vestsiden av Lågen. Den vi strekke seg fra Øyresvika ved Vingnes til Trosset ved Lågendeltaet. I tillegg planlegges det ny bro over Lågen ved Hovemoen.
Roterud-Storhove har planlagt byggestart var tentativt vinteren 2022.
Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet samt tilgrensende regioner. Veiprosjektet knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, samt omliggende områder, med en samlet befolkning på over 200.000 innbyggere.
Prosjektet er også svært viktig i arbeidet med å knytte regioner tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Oslo-området, Trøndelag og ikke minst på Nord-Vestlandet. Motorveien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.
I dag passerer det 10.000–17.000 kjøretøy pr. døgn på strekningen Moelv-Øyer, alt ettersom hvor på strekningen vi måler.
Nye Veier bygger lange strekninger og planlegger helhetlig. Slik klarer Nye Veier å bedre ressursutnyttelsen, redusere klimagassutslippene og redusere kostnadene.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.