Eiere av fritidsboliger med krav om strømstøtte

15. mars, 2022

08:49

Ingen kommentar

Norges Hytteforbund har gjennomført en spørreundersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel spørreundersøkelse til 2. 000 av våre medlemmer. Svarprosenten var over 50 prosent og svarene er krystallklare. Eiere av fritidsboliger ber om strømstøtte på lik linje med eiere av privatboliger. -Dette nærmer seg rett og slett overfakturering, sier Trond G. Hagen.

-På forhånd hadde NHF sendt brev til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementets (OED) hvor vårt syn ble fremmet, forteller Trond G. Hagen. Her påpekte vi særlig konsekvenser av ny nettleiestruktur.

Eiere av fritidsboliger ønsker strømstøtte

Kort fortalt ønsker hyttefolket at myndighetene tilpasser den nye ordningen på en slik måte at den også tilgodeser eiere av fritidsboliger. Staten tjener ekstremt godt på denne strømkrisen og det er ikke urimelig at eiere av fritidsboliger også nå blir tilgodesett.

Her finnes det ulike modeller som kan tas i bruk, men fellesnevneren er altså at hyttefolket forventer at også de blir tilgodesett med strømstøtte.

Videre sier Hagen at 69 prosent av de spurte ikke kjører el-bil på hytta. Vi syntes også var overraskende å få vite at hele 71 prosent svarte at den høye strømprisen foreløbig ikke ville få innvirkning på om de ville reise på hytta eller ei.

Hele 64% av de spurte vet ikke hvordan den nye nettleiemodellen vil slå ut for de. Det forteller oss at nettleiemodellen er for komplisert, hvor eneste formål syntes å være å øke inntektene.

Hyttebruken er i endring

-Hyttelivet har de siste 10-15 årene fått en helt annen bruksfrekvens. Vi må nå ta inn over oss at hytta er en del av flerhushjemmet, og at hytta inngår i familiens budsjett og regnskap som en del av husholdningen. Derfor mener også vi at det eneste rettferdige og fornuftige å sørge for at også eiere av fritidsboliger får tilbakebetalt det de har betalt for mye, avslutter Hagen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *