Mange steder i landet forfaller veiene. Det dårlige vedlikeholdet betyr at konsekvensene blir store når veinettet utsettes for økte påkjenninger. Som følge av ekstremværet Hans ble 114 veier stengt.

Ekstremvær og styrtregn viser hvor forfallent veinettet er

31. august, 2023

09:16

Ingen kommentar

– I over 10 år har myndighetene blitt advart mot at veinettet er sårbart for klimaendringene. Likevel er det først nå, etter Hans, det ser ut til å synke inn. Det er alvorlig at det måtte 114 stengte veier til, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Gjentatte ganger de siste 10 årene har veimyndighetene blitt advart mot konsekvensene av klimaendringer med økt nedbør og mer ekstremvær.

NAF har kartlagt 10 ulike rapporter, tilbake til 2010, hvor behovet for økt sikring, beredskap og klimatilpasning av veinettet er omtalt. Allerede i 2010 skrev klimatilpasningsutvalget at å sette de forfalne veiene i stand er en forutsetning for klimatilpasning.

– Selv om de har blitt advart, har ikke myndighetene gjort nok for å forberede veinettet på den økte påkjenningen som følger med mer nedbør og ekstremvær, sier Skjøstad. – I rapport etter rapport løftes behovet for flom- og skredsikring og økt vedlikehold frem. Likevel har lite skjedd, sier han.

Forfall gjør veiene mer sårbare

Fra 2013 til 2019 doblet Norge investeringene i riksveier, mens vedlikeholdet har stått på stedet hvil. I 2012 ble vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene estimert av Vegvesenet til mellom 45 og 75 milliarder kroner. I 2023 har de estimert det til 86 – 93 milliarder kroner. Flere av rapportene NAF har sett på peker på at et forfallent veinett er mindre motstandsdyktig mot endringer i nedbør og klima.

– Vi frykter nå at den neste nasjonale transportplanen blir like tafatt som de forrige på dette området. De beskriver problemet, men midlene og viljen til å gjøre noe med det uteblir. Store ord i NTP forplikter ikke, og det følger ingen midler med planen, sier Skjøstad.

Klimasikring må prioriteres

I dagens nasjonale transportplan (2022-2033) står det at Norge allerede i dag har store utfordringer knyttet til flom og skred, og deler av vei- og jernbanenettet ikke er dimensjonert for å takle store vannmengder. NAF utfordrer nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til å være tydelig på hvordan han vil løse dette.

– Investeringer og utbygginger har de fått til, det er bygget enormt mye ny vei de siste årene. Nå må vedlikehold, klimaberedskap og skredsikring prioriteres, sier Skjøstad.

Fakta:

NAF har klarlagt 10 ulike rapporter som tar for seg tilstanden på veinettet, behov for klimatilpasning og vedlikehold, tilbake til 2010.

  1. 2010: Klimatilpasningsutvalget.
  2. 2012: VTI og Vägverket, VTI rapport 771
  3. 2013: Stortingsmeldingen: Klimatilpasning i Norge:
  4. 2015: NIFS-utvalget:(NVE, Jernbaneverket, Statens vegvesen)
  5. 2019: Gjennomgang rassikringsbehov i Norge
  6. 2021: Gjeldende NTP, omtale av klimatilpasning
  7. 2022: Riksrevisjonens rapport om klimatilpasning
  8. 2023: Riksrevisjonens rapport om veivedlikehold
  9. 2023: Stortingsmelding om klimatilpasning
  10. 2023: Rådgivende Ingeniørers Forening, Rapporten “Tilstand og utvikling på fylkesvegnettet”.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *