Man After Accident On Electric Scooter Overrun By Car

Elsparkesykkel – hilser promillegrense velkommen

31. januar, 2022

19:47

Ingen kommentar

Til våren innføres promillegrense ved bruk av elsparkesykkel, noe Tryg Forsikring ønsker velkommen. – Endelig, dette har vi etterlyst lenge, og blir forhåpentligvis et vendepunkt. Vi har sett alt for mange skadesaker med elsparkesykkel der det har vært mistanke om ruspåvirket kjøring, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Elsparkesyklene gjorde sitt inntog i Norge for tre år siden, og har på kort tid blitt et populært transportmiddel i byene, ikke minst gjennom utleievirksomhet der tusenvis er tilgjengelig i bysentrum.

– Samtidig har skadetallene vært altfor høye, spesielt midt på sommeren og gjerne på kvelds- og nattestid. I vår spørreundersøkelse i fjor svarte 7 av 10 at de ønsket promillegrense, og 1 av 10 innrømte å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand. Tall fra Oslo skadelegevakt viser at 4 av 10 skadde på elsparkesykkel er ruspåvirket. Derfor ønsker vi promillegrense velkommen, og håper skadetallene blir langt færre i sommer enn tidligere, sier Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Fyllekjøring kan bli dyrt

Han forteller at forsikringsselskapet har hatt mange skadesaker de siste årene der elsparkesykkel har vært innblandet, i noen tilfeller også personskader. Han advarer samtidig mot å bruke elsparkesykkel uten å være forsikret.

– Enten du leier eller eier, har du ikke forsikring kan du gå på en økonomisk smell. Skulle du skrape opp en bil, eller kjøre på en person som blir skadd, kan det bli veldig dyrt dersom du må dekke alle skadekostnadene selv, sier han.

Mange er dekket med en ansvarsdel hvis de har en innbo- eller reiseforsikring, men de nye reglene for promillegrense markerer også en grense for eget ansvar ved skade.

– Blir du tatt på elsparkesykkel med ulovlig høy promille kan du forvente en klekkelig bot, men selv med forsikring risikerer du da full avkortning hvis du forårsaker skade, sier Brandeggen.

Slik blir de nye endringene fra Samferdselsdepartementet:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy (som elsparkesykkel) omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *