En av de felte ulvene var en streifulv

15. mars, 2022

09:50

Ingen kommentar

DNA-analyser viser at en av de fem ulvene SNO felte innenfor fellingsområdet til Bograngenreviret i februar ikke tilhører Bograngenreviret.

Når lederdyrene i et revir er felt vil vi være mindre sikre på at enslige ulver som spores i området tilhører reviret, særlig i parringstiden. Dette var et tungtveiende hensyn når vi besluttet å avslutte fellingsforsøkene i Rømskog-området, hvor det var større sannsynlighet for at streifende dyr kunne være genetisk verdifulle, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO).

Oppdraget ble avsluttet 25. februar etter at til sammen ni ulver var felt. Alle fem sporede ulver i Bograngen var felt, og i Rømskog gjorde forholdene videre fellingsforsøk vanskelig. Da lederdyrene var vurdert felt var det for stor risiko for at genetisk verdifulle ulver i naboreviret Setten kunne bli felt dersom fellingsforsøket fortsatte.

Les oppsummering av fellingene her.

Streifulv fra Sverige

Rovdatas DNA-analyse av vevsprøver fra de felte ulvene er nå utført. Resultatene bekrefter som antatt at de fire ulvene som ble felt i Rømskog var lederparet og to avkom fra Rømskogreviret. Samtlige er kjent fra tidligere DNA-prøver.

Av de fem ulvene som ble felt innenfor fellingsområdet til Bograngenreviret, var de fire ulvene som ble felt 17. og 18. februar som antatt lederparet og to avkom fra Bograngenreviret. Et av avkommene er ikke tidligere påvist med DNA-analyse.

Den femte ulven, felt 24. februar, er derimot et streifende individ som tidligere er påvist i Åmot kommune, og som har sitt opphav i Tansenreviret i Sverige. Den har ikke status som genetisk verdifullt individ.

– Til enhver tid vil det være streifende ulver i bestanden som beveger seg både i utkanten av og gjennom etablerte revir. I dette tilfellet hadde streifindividet opphold i fellingsområdet samtidig med Bograngenflokken, og ulven ble derfor vurdert å tilhøre Bograngen-reviret, sier Kjørstad.

Større utfordring i parringstiden

Det er ikke mulig å gi noen garantier for revirtilhørighet når det går igjen enkeltindivider av ulv innenfor et fellingsområde for et revir. Dette vil også være en større utfordring jo lengre ut i parringstiden fellingsforsøk gjøres.

– Fra midten av februar vil valper bevege seg lengre og lengre unna lederparet og hverandre og over lengre tidsperioder. Det blir da vanligere med flere mindre grupperinger, og vanskeligere å skille streifdyr fra unge ulver i reviret, sier Kjørstad.

Mer informasjon om individene som ble felt finnes i Rovbase og i Rovdatas ulveteller.

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *