En av ti i Vestfold og Telemark mottar uføretrygd

18. august, 2023

14:56

Ingen kommentar

Tall fra NAV viser at Vestfold og Telemark hadde en høyere andel mottakere av uføretrygd enn gjennomsnittet i landet andre kvartal. For de under 30 år var uføreandelen i fylket høyest i landet.

13,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Vestfold og Telemark, eller 35.000 personer, mottok uføretrygd i andre kvartal 2023. Sammenlignet med første kvartal var det en liten nedgang av mottakere av uføretrygd på 67 personer.

Andelen øker med alderen

Vestfold og Telemark er det fylket i landet med flest unge uføre. Her var andelen uføre mellom 18 og 30 år 3,7 prosent. Andelen mottakere av uføretrygd øker med alderen. I alderen 65-67 år var mer enn 30 prosent uføre.

De fleste som blir uføre går først gjennom en avklaringsperiode med nedsatt arbeidsevne. I juni 2023 var 16.500 personer registrert med nedsatt arbeidsevne i Vestfold og Telemark. Det var en økning på 7,3 prosent sammenlignet med juni i fjor. På landsbasis var økningen på 4,9 prosent.

Direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Bekymringsfull utvikling

Direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen synes det er urovekkende at stadig flere får nedsatt arbeidsevne, og frykter at denne utviklingen vil fortsette.
– At stadig flere får nedsatt arbeidsevne og trenger omfattende bistand fra NAV er en bekymringsfull utvikling. Erfaringsmessig vil en stor andel av disse over tid ende på uføretrygd. Vestfold og Telemark har en større økning av mennesker med nedsatt arbeidsevne enn de fleste andre fylker, og økningen er spesielt stor blant personer med innvandrerbakgrunn, sier Anundsen.

Regelverksendringer har også medført at avklaringsperioden blir lenger for noen.

– Det kan føre til at flere som tidligere ville blitt avklart til uføre, fortsetter på arbeidsavklaringsperioden isteden. Derfor er det så viktig at vi, sammen med særlig næringslivet og utdanningssektoren, lykkes i å inkludere flere personer med redusert arbeidsevne i det ordinære arbeidslivet. Vi vet at det er mye god helse i å ha arbeidstilknytning, samtidig som det selvsagt gir et svært godt bidrag til næringslivet som har behov for arbeidskraften, avslutter Anundsen.

 Flest kvinner

Andelen uføre kvinner i Vestfold og Telemark var 15,8 prosent, mens tilsvarende prosent for menn var 10,7 prosent. Også i andre helserelaterte ytelser, som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, er det flere kvinnelige enn mannlige mottakere.

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *