Endelig nedgang i nye sykemeldte

15. mars, 2022

09:59

Ingen kommentar

Etter en stor økning i antall nye sykemeldte i Vestfold og Telemark de siste ukene, har tendensen snudd den siste uken. Selv om sykefraværet fremdeles er høyt, var det en nedgang i sykefraværet i de aller fleste bransjer. Færre var også sykmeldte på grunn av koronarelaterte diagnoser i uke 10.

Sist uke ble 3 589 nye personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. Det er en nedgang på 844 personer sammenlignet med uke 9. Det er nedgang i nye sykefraværstilfeller i alle fylker.

Fremdeles mye koronarelatert fravær

Nesten halvparten av de nye sykemeldte (49 prosent) ble sykmeldt på grunn av en koronarelatert diagnose. Dette er en nedgang fra uke 9, da det koronarelaterte sykefraværet var 56 prosent totalt. I varehandel, bygg, anlegg og industribransjen
var det koronarelaterte sykefraværet fremdeles høyere enn 50 prosent.

Stor nedgang av nye sykemeldte i mange næringer

Bygg og anleggsbransjen hadde en nedgang i nye sykmeldte på 31 prosent fra uke 9 til uke 10, og det var en nedgang i undervisning med 31 prosent.

Gledelig

Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark, er glad for at den store økningen i
sykefraværet endelig snur.
– Mange bedrifter har lenge opplevd bemanningsutfordringer på grunn av det høye sykefraværet. Det at utviklingen nå ser ut til å snu, betyr ikke at alle utfordringer løses med en gang, men det er positivt tegn på en endring i arbeidsmarkedet med mer tilstedeværelse fremover. Et arbeidsmarked med høy deltakelse er bra for alle som jobber her, bedriften og for samfunnet generelt, sier Tønnessen.

Flest kvinner

2 057 av de nye sykmeldte personer var kvinner, mens 1 532 menn ble sykmeldt.
Flest nye sykmeldte var registrert i helse og sosialtjenester, hvor nesten 1 046 personer ble registrert med nytt sykefravær den siste uken.

Høyest blant de under 40 år

Flest antall nye sykemeldte finner vi i aldersgruppen 30-39 år hvor 914 nye personer er sykmeldt. Det er også i denne aldersgruppen det er størst andel nye sykemeldte med koronarelaterte diagnoser.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *