FRA 1100-TALLET: Helt siden 1100-tallet har Ramnes kirke tronet øverst på et lite høydedrag. FOTO: Espen Jørgensen

Enkel, men vakker

16. mai, 2022

19:27

Ingen kommentar

Helt siden 1100-tallet har Ramnes kirke tronet øverst på et lite høydedrag. Man antar at kirken eksisterte da slaget på Re sto i 1177.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Ramnes kirke ble reist en gang på 1100-tallet, og har således høyst sannsynlig vært en aktiv kirke i bygda allerede under det kjente slaget på Re i Det Herrens år 1177. Kirken er viet til st. Peter og St. Paul, og man vet at innvielsesdagen var den 7. mars, men det eksakte årstallet vites ikke.

Enkel kirke

I de første århundrene var kirken uten våpenhus, sakristi og tårn, og de store vinduene kom til i løpet av 1600-tallet. Kirken har hatt to portaler på sørveggen; en i skipet og en ”presteinngang” i koret, samt en portal vest i skipet.  Det er også sannsynlig at det har vært et sidealter mot sørveggen i skipet, men dette kan ha blitt fjernet i forbindelse med reformasjonen.

Kirken som er oppført i romansk stil med rundbuer i vinduer og portaler. Kirken er relativt spartansk og enkel som de fleste steinkirker fra middelalderen er. Norge var ingen rik og mektig nasjon på 1100-tallet, det var først under kong Håkon Håkonsson og hans sønn Magnus Lagabøte som begge levde og hersket på 1200-tallet, som Norge ble sterkere både med tanke på økonomi, monarki og som ekspansiv militærmakt.

Døpefont fra Gotland

Døpefonten i Ramnes kirke er i likhet med døpefontene i Nøtterøy kirke, Våle kirke og Tanum kirke av de eldste døpefonter som kom til Norge fra Gotland på 1200-tallet. Gotland var en stor eksportør av døpefonter i middelalderen, og noen av dem fant altså veien til Vestfold.

Altertavlen i Ramnes kirke skriver seg fra 1698. Motivet er Nattverden med innstiftelsesordene og til overmål 16 felter omkring der den eneveldige kongen Christian V`s monogram med årstallet 1698 troner øverst i midten. Ved siden, Salvator Mundi, Pieta (fromheten), Justitia (Rettferdigheten), S. Petrus med nøkkel, og deretter er de øvrige elleve apostlene med sine attributter plassert i feltene omkring. Og over det hele står innskriften “Den Rige Gud Belønne Wil Dem Som her Har hjulpet til”.

Klokkestøpere på Dal

Kirkens prekestol er fra midten av 1600-tallet, og er laget av eik og har fem felter med bilder av Kristus og de fire evangelistene.

Den eldste av de to klokkene som henger i tårnet har denne innskriften: “Denne klokke bekostet omstøbt af ramnes sogns almue same tiid var sognepræsten her iacobi  støbt av borger riise i semb sogn 1706” (Rudolph Philip Jacobi var sogneprest i Ramnes 1774 – 1815). Dette er dermed den eldste kirkeklokken som er støpt her i distriktet. Borger Riises sønn og sønnesønn, Knud og Nils ble klokkestøpere på Dal i Ramnes, og de har laget mange vakre og gode klokker som henger i mange kirker i Sør-Norge.

Det er verdt å ta seg en spasertur rundt den gamle kirken nå som Re middelalderdager er like rundt hjørnet. Ramnes middelalderkirke står der som et “taust vitne” som trolig sto der når de to hærene braket sammen i bygda vinteren 1177.

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg i 2020.

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *