Enorme investeringer i 5G

31. mai, 2023

17:28

Ingen kommentar

Investeringene i mobilnett var nærmere 4,8 milliarder i 2022. Av dette kan mer enn 4,1 milliarder knyttes til utbyggingen av 5G. Men det er fremdeles regionale forskjeller.

— Det foregår et kappløp mellom Telia og Telenor om å raskest mulig tilby kundene 5G dekning, og det gir resultater. Lyses oppkjøp av Ice gjør at vi forventer å se en markant økning i 5G-dekning fra dem også i tiden fremover, sier direktør i Nkom Pål Wien Espen.

Ferske tall fra Nkom viser at 93 prosent av alle husstander i Norge nå har basisdekning på 5G. Utbyggingen har først og fremst gitt god dekning og høyere hastighet i befolkningstette områder. Alle fylker har hatt en økning i 5G-dekningen i løpet av andre halvår 2022, men veksten er særlig sterk i Møre og Romsdal og i Agder. Det er likevel til dels store forskjeller regionalt.

—  Oslo er i en særstilling og trekker opp dekningsprosentene på landsbasis. Dette gjelder både når vi ser på 5G-dekning isolert, og 4G- og 5G-dekningen under ett. I motsatt ende av skalaen finner vi husstandene i Nordland og Troms og Finnmark, som har en basisdekning for 5G på henholdsvis 40 prosent og i underkant av 50 prosent.

Selv om mange husstander nå har basisdekning på 5G, er det store arealer i Norge som ikke har denne dekningen. Kartleggingen viser en 5G-dekning ved utgangen av 2022 på om lag 45 prosent av arealet når vi legger basisdekning til grunn.

— Norge er et langstrakt land med utfordrende topografi, og vi er enda et stykke unna regjeringens mål om at tilbyderne i løpet av 2025 skal levere en 5G-dekning om lag på nivå med 4G-dekningen i 2020, sier Espen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *