Ernæringskurs for pensjonistene på Nøtterøy

2. desember, 2022

09:14

Ingen kommentar

Nøtterøy Pensjonistforening søker nå om midler fra DAM-stiftelsen for å lage et kostholdskurs for medlemmene, samt ansatte ved ulike kjøkken i Færder kommune. Målet er å bedre ernæringen for de eldre.

Tekst og foto: Magne Tuxen

I følge referatet fra forrige styremøte i Nøtterøy Pensjonistforening, jobbes det hardt med rekruttering av nye medlemmer. Styret jobber aktivt for å skape aktiviteter og hygge for medlemmene.

Her er referat fra styremøtet 21.11.22:

Til stede.  Magne Tuxen, Berit Hernes Jacobsen, Oddrun Paulsen, Lill Marian Ray Caplan, Anne Lise Bryde og Roar Granlund. Forfall. Gunnar Svendsen, Øyvind Brevik og Bente Skau.

I tillegg til de som er nevnt her ovenfor møtte leder for Vestfold Pensjonistforbund, Else Bjørg Torbjørnsen. Sekretær Janet Dortea Aspeland meldte forfall.

Medlemsvekst

Else Bjørg Torbjørnsen understreket at tilskuddet øker når medlemstallet øker. M. Tuxen har snakket med flere som er interessert i å melde inn NPF. Men foreløpig er det bare noen som har gjort det.  Oddrun mente at alle burde bli orientert om PF. før avgang fra jobb.

-Berit H. J. møtte på landsmøte PF. på Holmestrand fjordhotell 24.11 22. Emne: Aldersvennlig Norge.

-Magne T. møtte Jan Davidsen 24.11.22.  Emne for møte: Mat som medisin og navneendring fra PF. til senior forbund.

-Magne T. opplyste at 10-12 stk. møtte opp på golf trening på Fairway Golfsenter på Nøtterøy. Det blir golf trening hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00.

Redaksjon

Det er dannet en gruppe på fem personer som skal lage innlegg i Byavisa. Alle referater og bilder blir offentlig gjort der. Facebook, Linkedin, Tønsbergs Blad og Øyene kan også bli brukt. All informasjon skal gå via Magne Tuxen.

Dam-midler

Det er nå søkt om kr 290.000 i dam støtte. Kostholds planen er godkjent av Færder kommune, med oppstart april 2023.  Det blir åtte kurser, slutt mars 2024. Det blir kurs for alle kjøkken ansatte i Ferder kommune og pensjonister. Det vil bli satt sammen en prosjekt gruppe med deltagelse fra kommunen og fagkompetanse ved ernærings fysiolog cand scient Gunn Helene Arsky, mesterkokk Trond Andresen og produsent Åsmund Bjertnæs fra Nøtterøy.

Pensjonist forbundet ved Lars Nestaas søker om Dammidler.

Forberedelse til styremøte 16.01.2023 og årsmøte 02.02.2023 Teie kirke kl 12. Årsmelding, regnskap og nye i styret.  Alle styremøter vil bli holdt i Teie kirke. Oddrun sender SMS om noen vil ta opp noe på årsmøte.

-Olaug M. Beckmann er foreslått som kasserer og som data ansvarlig. Olaf Tofte Larssen er også foreslått som nytt styremedlem. Valgkomite: Oddrun Paulsen, vara: Roar Granlund, her mangler det fortsatt en.  Revisor: Randi Sundby er foreslått, det må også her velges en vara.

-Merethe Dahl skal lede årsmøte.  Hun vil også komme på styremøte 16.01.20023

-Vi har dessverre ikke mulighet til å imøtekomme ønsker om diett mat.  Men de som vil ta med egen mat, vil få en gratis åre.

-Forslag om samarbeide med styret i Tjøme PF. om deltagelse i turarrangementer med ledig kapasitet.

-Tidspunkt for møter i 2023. Medlems møter. Her er møtetiden forandret til kl. 12.00 til kl. 15.30 05.01.2023. Årsmøte 02.02.2023.  02.03 – 04.05– 01.06 – 07.09 – 05.10 – 02.11 – 04.01.2024 og årsmøte 01.02.2024. Styremøter i 2023:     16.01 2023. Årsmøte 02.02.2023.  20.03 – 24.04 – 22.05 28.08 – 25.09 – 2  3.10 – 27.11.2023. Januar 2024? og årsmøte 01.02.2024.

-Medlemsmøte 05.01.2023.  Hær vil ordfører Jon Sanness Andersen komme og orientere om nye kommunale avgifter og nedskjæring i hjemme tjenester.

Referent: Lill M. R. Caplan  

 

 

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *