Studentleder i Tekna Christoffer Røneid er skuffet over at studentene nok en gang taper kjøpekraft.

Et budsjett for økt klasseskille blant studenter

6. oktober, 2023

10:57

Ingen kommentar

Leder for studentene i Tekna, Christoffer Røneid, er skuffet over studentbudsjettet, og mener det vil skape økte forskjeller mellom de studentene som kan få økonomisk støtte hjemmefra og de som ikke har rike foreldre.

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å øke studentstøtten med 3,8 prosent.

– Dette er i realiteten en nedgang, siden prisveksten i samfunnet er enda høyere. Nok en gang er studentene taperne, sier leder for studentene i Tekna, Christoffer Røneid.

I forkant av statsbudsjettet hadde studentene i Tekna en forventning om at regjeringen skulle øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. I dag tilsvarer det 177.930 kroner. Grunnbeløpet indeksjusteres årlig, så ved å koble studiestøtten til grunnbeløpet vil studentene sikres at de ikke lenger blir hengende etter resten av samfunnet.

– I Hurdalsplattformen hevdet regjeringen at de skulle tilrettelegge for både heltidsstudenter og studenter som jobbet. Hvis dette budsjettet går gjennom, blir det umulig for studenter å leve av studiestøtten alene. Studentene blir avhengig av ekstra hjelp fra foreldre eller ved å jobbe enda mer ved siden av studiene. Undersøkelser Tekna har gjort viser at studentene i dag i snitt må klare seg med rundt 90 kroner dagen etter at husleia er betalt. Det går ikke, sier Røneid.

Røneid sier at for mye jobbing ved siden av studiene vil gå på bekostning av kvaliteten på studiene.

– Det er ikke god samfunnsøkonomi at studentene leverer dårligere resultater, eller bruker lenger tid på å komme gjennom studieløpet, sier Røneid.

Frir til SV

Røneid håper nå SV vil sette hardt mot hardt i forhandlingene med regjeringen, slik at nivået på studiestøtten likevel kan økes.

– SV har vært tydelige på at studiestøtten må opp. Nå håper vi dette også kommer til syne i forhandlingene med regjeringen, sier han.

Røneid mener vi nå risikerer et økt klasseskille mellom studenter

– Gratisprinsippet og like muligheter for alle har vært et bærende prinsipp i Norge. Regjeringen utfordrer nå dette gjennom å fryse studiestøtten, og lage et økt klasseskille blant studentene. I år har høy prisstigning gjort problemet enda mer akutt, sier Røneid.

Psykisk helse utfordres

I flere år har helsemyndighetene dokumentert et økende antall tilfeller av studenter som sliter med psykisk helse. Røneid mener svak økonomi kan øke helseutfordringene ytterligere.

– Funn fra blant annet Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at deltakelse i studentaktiviteter ved siden av studiene, motvirker ensomhet og dårlig psykisk helse, som er et økende problem blant studenter. Dårlig økonomi gjør at mange må prioritere å jobbe mer i fritiden på bekostning av å engasjere seg i sosiale aktiviteter, sier han.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *