I 1960: Slik fortonet deler av anlegget seg i 1960. Altså for over 60 år siden. ALLE FOTO: SLOTTSFJELLMUSEET

Et industrieventyr er over: Oljeraffineriet på Slagentangen

2. august, 2021

09:53

Ingen kommentar

Esso legger snart ned sitt eneste raffineri i Norge, og 200 ansatte mister sin arbeidsplass. Nok et stykke stolt industrihistorie går tapt. La oss derfor gå over 60 år tilbake i tid, og se på noen bilder som ble tatt i startfasen av anleggets historie.

ESPEN JØRGENSEN tekst

Bildene som ble tatt av Tønsberg-fotografen Oddvar Wittek skriver seg fra 1960 og 1961, altså helt i startfasen av industrieventyret.

Privatbilismen økte

Oljeraffineriet på Slagentangen sto ferdig i 1960, men ble offisielt åpnet den 8. juni 1961. Den aller første råoljelasten kom fra Venezuela med M/T «Høegh Gannet» den 21. oktober 1960. Fra da av fantes det en betydelig petroleumsrelatert produksjon i Norge basert på importerte råvarer, blant annet ved Essos anlegg på Vallø. Esso-raffineriet på Slagentangen kom nesten samtidig med at privatbilismen for alvor begynte å øke i Norge etter at bilsalget ble fritt fra 1960. Det nye raffineriet kom derfor også til å dekke en økende etterspørsel etter bensin til privatbilistene, som det ble flere og flere av.

TANKBILER: Her ser vi tre tankbiler på Esso-raffineriet i 1961.

Ble innviet av Gerhardsen

Esso-raffineriet var Norges første og Skandinavias største oljeraffineri da det åpnet, og den høytidelige innvielsen ble foretatt ved statsminister Einar Gerhardsen som ankom med chartrede S/S «Stavangerfjord» sammen med fru Werna og raffineriets direktør N. F. Myers og frue, samt 400 gjester. 800 andre gjester ankom med tog, buss og bil. A/S Esso-raffineriet, Norge var den gangen et datterselskap av det amerikanske Standard Oil Company of New Jersey.

Anlegget ved Slagen kostet 220 millioner kroner, og destillasjonsanlegget hadde en kapasitet på 6000 tonn råolje per dag, noe som tilsvarer omtrent 500 liter i minuttet. Det store kaianlegget kunne allerede da ta imot tankskip på opptil 100.000 tonn.

I forbindelse med opprettelsen av Esso-Raffineriet ble riksvei 294 utvidet i bredden. Byggingen sysselsatte på topp 1500 personer, og i tillegg ble det ansatt noen hundre som skulle jobbe i det ferdige raffineriet. Raffineriet er en av kommunens største industriarbeidsplasser, men det er altså snart en saga blott.

LABORATORIET: To unge menn på oljeraffineriets laboratorium i 1961.

Salg og distribusjon

Etter at raffineriet er lagt ned, vil arbeidsoppgavene til de gjenværende på Slagentangen være knyttet til drift av drivstoffterminalen og kaianlegget, fylling av tankbiler, samt distribusjon og salg av drivstoff.

Esso skal importere drivstoff fra ExxonMobils egne raffinerier i Europa og fra markedet generelt, og fra neste måned vil alt Essos drivstoff komme inn med båt til Slagen.

espen@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *