Færder på topp 5 over introduksjonsprogram for flyktninger

28. juni, 2023

13:48

Ingen kommentar

Om lag 18.000 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i fjor – 7 000 flere enn året før. Økningen skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina.

I 2022 startet 11.166 nye flyktninger med bakgrunn fra 63 land i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Kollektivt beskyttede fra Ukraina utgjorde den klart største gruppen med i overkant 8 000 deltakere, etterfulgt av flyktninger fra Syria, Afghanistan, Kongo og Eritrea.

– Over halvparten av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2022, gikk direkte over til arbeid og utdanning. Dette tilsier et noe bedre samlet resultat i 2022 enn i 2021, sier konstituert direktør i Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) Lisbeth Fransplass Røren.

– Vi ser at det er få deltakere fra Ukraina som hittil har avsluttet introduksjonsprogrammet. Dermed er det for tidlig å forutsi hvor mange ukrainere som vil gå fra programmet og ut i arbeid og utdanning. Men jeg vil oppfordre arbeidsgivere med behov for arbeidskraft å tilby jobb til ukrainere og andre flyktninger som har avsluttet introduksjonskurset, avslutter IMDi-direktøren.

Topp 5 kommuner med 20 eller flere avsluttede deltakere i 2022:

Kommune Antall deltakere avsluttet introduksjonsprogram Antall med overgang til arbeid/utdanning* Andel med overgang til arbeid/utdanning
Nordre Follo 27 22 81 %
Lørenskog 26 19 73 %
Færder 21 15 71 %
Kristiansand 73 52 71 %
Tromsø 61 43 70 %

* videregående opplæring eller høyere utdanning (grunnskoleopplæring er ikke inkludert)

Om introduksjonsprogrammet: 

Introduksjonsprogrammet skal forberede nyankomne innvandrere til deltakelse i det norske arbeidslivet.  

Gjennom introduksjonsprogrammet lærer deltakerne norsk og får forståelse for det norske samfunnet. De får opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv som en del av programmet, og kan også delta i utdanning dersom deltakeren trenger det innenfor rammer fastsatt i integreringsloven. Programmet må inneholde arbeids- eller utdanningsrettet innhold. 

Kommunene har ansvar for forvaltning av introduksjonsprogrammet ovenfor flyktninger som er bosatt i kommunen. IMDi iverksetter regjeringens integreringspolitikk og er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *