Ingen artikler ennå, men sjekk senere!

Færderbiennalen er en ny, internasjonal festival for stedsspesifikk dans og arkitektur. Færderbiennalen ble initiert våren 2022 av et kollektiv arkitekter og scenekunstkuratorer med base i Oslo og Tønsberg.

Pilotfestivalen gjennomføres sommeren 2023 i perioden 28.07 til 06.08, på utvalgte steder i Tønsberg og Færder.

Færderbiennalen presenterer danse-forestillinger og arkitekturinstallasjoner av høy kunstnerisk kvalitet i friluft / offentlig rom, i samspill med naturen og med hverandre. Biennalen inviterer publikum og besøkende til en ny type kulturopplevelser, der kunsten tilgjengeliggjøres for flest mulig og møter mennesker i middelalderbyen Tønsberg, i Færders skjærgård og ut i havgapet. Nærheten til naturen og Oslofjorden gjør miljø- og bærekraftsspørsmålene til helt sentrale tematikker i festivalen.

Færderbiennalen skal være en sentral aktør innen formidling av dans og arkitektur, og samtidig bidra til faglig utvikling innen begge feltene.

Velkommen!

Færderbiennalen, 28. juni til 06. august

No posts found