HAR PLASS: Kulturskolen i Tønsberg har plass til flere elever.

Færre har søkt seg til kulturskolen

4. august, 2021

07:30

Ingen kommentar

–Årsaken til at det er færre søkere i år, er at kulturskolen omtrent har vært helt usynlig i pandemitiden. Normalt har vi arrangementer gjennom hele året som når et bredt publikum, forteller Torild Rosenvinge, rektor på Tønsberg kulturskole.

HINA ASLAM tekst

Totalt har skolen 428 registrerte søkere i skrivende stund, dette er i forkant av årets elevopptak.

–Normalt har vi arrangementer gjennom hele året som når et bredt publikum og som resulterer i omtale i media. Vi har kun hatt noen få avisoppslag siden mars -20. Ingen innslag på radio og ingen skolekonserter, for å nevne noe. De få arrangementene vi har hatt har vært for et lukket publikum, forteller rektor Torild Rosenvinge.

Krevende situasjon

I nedstengning har det vært digital undervisning der det har vært mulig. De har hatt et strengt smittevernregime, og har ikke hatt smittespredning på skolen.

–Men denne situasjonen har vært krevende for både lærere og elever. Vi ser at det har vært litt høyere frafall enn normalt i de yngre aldersklassene. I tillegg har rekruttering vært dårligere på enkelte instrumenter, særlig på instrumenter hvor digital undervisning er vanskeligere, sier hun.

De savner veldig å ha konserter og forestillinger, og gleder seg til at dette igjen kan være en del av deres normale drift.

Fortsatt ledig

Selv om søknadsfrist var satt til 20. mai i år tar de fortløpende imot søknader. De som søker etter fristen prioriteres etter de som har søkt innen frist.

–Vi starter med elevopptaket i disse dager. Elevopptaket vil etter planen være ferdig i slutten av juni. Det er fortsatt gode muligheter for plass på cello, fløyte, kirkeorgel, kor, trekkspill og korpsinstrumenter (via korps), sier hun, og håper at flere vil melde seg på muligheten.

De har også en ordning som gjør at lavinntektsfamilier kan betale mindre enn andre. Kulturskolen ønsker å gi tilbud til alle.

Lær noe andre ikke kan

–Jeg vil gjerne understreke at det å lære et instrument, spille teater eller lære å tegne og male er noe man kan ha glede og nytte av hele livet. Man lærer seg noe som ikke alle andre kan. Gjennom å arbeide med disse fagene trener man opp ferdigheter som tålmodighet, samarbeid, selvkontroll, kreativitet og mot, sier hun.

Hvilke tilbud som er populære variere forteller hun.

–Dette finnes det ikke et entydig svar på, da popularitet ofte veksler. Det kan nevnes at kirkeorgel i flere år har vært populært og med lang venteliste. Faktisk så lang at enkelte har gitt opp å få plass. Nå er det plutselig litt få søkere på det i forhold til antall ledige plasser. Det samme gjelder cello. Der har vi tidligere også hatt mange flere søkere enn vi har hatt plasser. Nå har vi litt ledig kapasitet på det. Piano, sang og gitar er alltid populært, men også her varierer ventelisten. Både drama/teater og visuell kunst er populært og med mange på venteliste, men man kan være heldig å få plass ved første forsøk hvis man passer inn aldersmessig i en aldersgruppe hvor det er litt få søkere. Det er med ingen grunn til å la være å søke hvis man er interessert i noe, og det går an å søke på flere disipliner samtidig, så får man plass der det åpner seg først, sier hun.

Tønsberg kulturskole tilbyr opplæring innen drama/teater, visuell kunst (tegning/maling etc) og musikk. Vi har elever i alderen 3 – 19 år. Du må være bosatt i Tønsberg kommune for å få plass på kulturskolen.

–Elevene våre har veldig ulik motivasjon for å delta. Noen er med fordi de koser seg med faget og har venner her, mens andre jobber mer målrettet med fagene. Noen få er såpass interessert at de deltar i vårt fordypningstilbud og kanskje kan tenke seg å gå videre med musikk, drama/teater eller kunst, sier hun.

De har undervisning på Teie hovedgård og Våle samfunnshus. En del tilbud gis også ute på ulike skoler i kommunen for å være mer tilgjengelig der folk bor.

red@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *