Færre ledige stillinger

30. september, 2022

10:11

Ingen kommentar

I september har det vært en liten nedgang av helt arbeidsledige, mens litt flere har blitt delvis arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det var også færre ledige stillinger.

4.264 personer var registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark i september. 1 934 var delvis ledige og 809 på tiltak hos NAV. Til sammen er dette 128 flere arbeidssøkere enn i august.

Vestfold og Telemark har, sammen med Oslo, høyest ledighet i landet. Andelen arbeidsledige i landet er 1,6 prosent, mens det i fylket er 2 prosent.

Frykter et tøffere arbeidsmarked

– Arbeidsledigheten er lav sammenlignet med tidligere. Den holder seg foreløpig stabil, men det vil trolig bli en økning på sikt. Spenninger i verden, transportutfordringer og økte kostnader på strøm, varer og andre tjenester kommer til å påvirke. Utover høsten og vinteren forventer NAV derfor et noe tøffere arbeidsmarked og flere arbeidssøkere, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Liten økning av permitteringer

229 av arbeidssøkerne er permitterte. Mange av disse har bakgrunn fra industrien. Samtidig har 206 personer fått varsel om permittering eller oppsigelse, som er en økning på 57 personer fra august.

Færre ledige stillinger

I løpet av september ble det registrert 2.620 nye ledige stillinger i Vestfold og Telemark. Flest ledige stillinger var det innen helse og omsorg og innen butikk og salgsarbeid. Dette er en nedgang fra 3.039 ledige stillinger i august i år, og en nedgang på 13 prosent sammenlignet med september 2021.

– Selv om det er en nedgang i antall ledige stillinger er det fremdeles mange muligheter for arbeidssøkere. Noen bransjer har stort behov for arbeidskraft. Derfor er det viktig for den enkelte og NAV, å være med på å mobilisere for å styrke den kompetansen og ferdighetene arbeidslivet etterspør, avslutter Tønnessen.

Høyere arbeidsledighet i byene

Høyest ledighet er det i Horten med 2,8 prosent etterfulgt av Skien med 2,4 prosent. Fyresdal har lavest ledighet med 0,2 prosent.

 Antall helt ledige: 4 264
 Andel helt ledige: 2 prosent
 Antall delvis ledige: 1.934
 Antall på arbeidsmarkedstiltak: 809
 Ledige stillinger: 2.620
 Arbeidssøkere 7.007 (Brutto ledighet)

Kort om:

Arbeidssøkere er personer som har registrert seg som arbeidsledige hos NAV, og de kan være helt ledige arbeidssøkere, delvis ledige arbeidssøkere og/eller delta på arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltak kan omfatte avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering og oppfølgning i form av motivering, veiledning eller opplæring

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *