Fersk undersøkelse viser at det er dyrest å bo i Færder

12. oktober, 2022

14:44

Ingen kommentar

Færder er fortsatt den dyreste kommunen i Vestfold. Bokostnadene i Vestfold-kommunene har steget med 20 prosent fra 2021 til 2022.

-Nå må kommunene passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier Christine Caspersen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Vestfold er Færder den dyreste kommunen foran Holmestrand og Tønsberg. Larvik er kommunen i Vestfold med lavest bokostnad, men alle Vestfoldkommunene ligger tett og er godt over landsgjennomsnittet. Dette viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Mye dyrere å bo

I Færder har bokostnadene steget 20 prosent på et år. Det betyr at det i snitt er 25.900 kroner dyrere for innbyggerne i Færder å bo der. Vestfold kjennetegnes av at kommunene er ganske like. Alle kommunene har en økning på 18-20 prosent fra i fjor.

Det er særlig høyt rentenivå og økte strømpriser som fører til den store oppgangen i Vestfoldkommunene.

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Christine Caspersen, distriktsleder i Vestfold for Huseierne.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Christine Caspersen i Huseierne.

Hun har en oppfordring til lokalpolitikere i Vestfold:

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Christine Caspersen.

Hun mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Ønsker avgiftsfritak

Dette er femte år på rad at Huseierne legger frem Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende.

– Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine. Samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak i boligene våre for å spare strøm.

Distriktslederen mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Så mye koster det å bo i kommunene i Vestfold

Kommune 2021 (kr) 2022 (kr) Endring 2021-2022
Færder 131 896 157 803 20 %
Holmestrand 129 979 156 598 20 %
Tønsberg 130 133 156 194 20 %
Horten 127 175 151 511 19 %
Sandefjord 122 421 146 088 19 %
Larvik 122 580 145 036 18 %

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2022. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *