Guro Ranes, Statens Vegvesen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Fire omkom i februar-trafikken

BILDET: Leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Fire omkom på norske veier i februar, samme antall som i februar i fjor. Så langt i år er det syv menn som har omkommet i trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Aldri har et år startet med lavere dødstall på veiene.

-Norge er et av landene i verden der det er tryggest å ferdes på veiene. Sånn har det vært i mange år. Men verdensmester er ikke noe man er, det er noe man må jobbe hardt for å gjøre seg fortjent til hver dag, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, og berømmer alle de som daglig arbeider for nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

For ti år siden døde 16 personer på veiene i februar

I 2022 døde 4 personer i februartrafikken mot 16 i 2012. Legger vi dette sammen med januartallene for 10 år siden og i 2022, er antallet drepte 31 i 2012 mot 7 hittil i år.

-Det er fortsatt 7 for mange drepte, men dette viser at det systematiske og kunnskapsbaserte samarbeidet om bedre sikkerhet i trafikken nytter. Bedre føreropplæring, tryggere biler og sikrere veier er viktige faktorer som jevnt og trutt bringer oss i riktig retning, sier Ranes.

Alle de trafikkdrepte hittil i år er menn

I februar døde to i Vestfold og Telemark, en i Rogaland og en i Nordland.

Rogaland og Vestfold og Telemark har flest dødsulykker så langt i 2022, med henholdsvis tre og to dødsulykker hver. I Innlandet og Nordland har én omkommet i hvert av fylkene.

Alle de trafikkdrepte i år er menn. Halvparten av årets dødsulykker er møteulykker.

Det har så langt i år ikke vært trafikkdrepte i de øvrige syv fylkene.

 

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.