Flere ledige jobber enn arbeidsledige

7. juni, 2022

08:26

Ingen kommentar

Arbeidsledigheten fortsetter å falle. I mai var 4 166 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Samtidig var det 4 576 ledige stillinger i fylket.

To prosent av arbeidsstyrken i fylket er helt uten arbeid. På landsbasis er ledigheten 1,6 prosent. Selv om ledigheten er rekordlav, er Vestfold og Telemark og Oslo de fylkene i landet med høyest ledighet.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft

Det ble registrert mange ledige stillinger i mai. Flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg samt reiseliv og transport.

– Gapet mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør, og den kompetansen arbeidssøkerne har, er en stor utfordring for bedriftene. Det er viktig at flere utdanner seg til de yrkene som har behov for arbeidskraft fremover. Både utdanningsinstitusjonene, arbeidsgiverne og NAV må samarbeide enda tettere for å tilby flere riktig opplæring og utdanning, både på kort og lang sikt, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Mange har vært arbeidssøkere lenge

7 619 er summen av alle arbeidssøkere i Vestfold og Telemark, altså de som er helt eller delvis arbeidsledig, eller i tiltak. 42 prosent av alle disse arbeidssøkerne har vært registrert som arbeidssøkere i ett år eller mer, mens 22 prosent har vært registrert i to år eller mer. Disse, som har vært arbeidssøkere lenge, er NAV bekymret for.
– Selv om det er mange muligheter i arbeidsmarkedet nå, kan det være tøft å være arbeidssøker også i et godt arbeidsmarked. Når folk er arbeidsledige over lang tid, øker risikoen for å havne permanent utenfor arbeidslivet. Derfor er NAVs viktigste oppgave å avklare og følge opp alle som har mulighet for å arbeide helt eller delvis, sier Tønnessen.

Forskjeller mellom kommunene

Høyest arbeidsledighet var det i Horten med 2,8 prosent, etterfulgt av Skien med 2,5 prosent. Lavest ledighet var det i Fyresdal med 0,3 prosent.

Nøkkeltall Vestfold og Telemark

Antall helt arbeidsledige: 4.166
Andel helt ledige: 2 prosent (1,6 prosent i landet)
Antall delvis ledige: 2.328
Antall på arbeidsmarkedstiltak: 1.125
Ledige stillinger: 4.576

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *