Flest unge uføre i landet – men en liten reduksjon i antallet unge uføre i år

7. november, 2022

08:43

Ingen kommentar

13,3 prosent av befolkningen i Vestfold og Telemark mottok uføretrygd i tredje kvartal. Dette er en høyere andel enn gjennomsnittet i landet. For de under 30 år er uføreandelen høyest i landet.

34.963 personer i Vestfold og Telemark mottok uføretrygd fra NAV i tredje kvartal. Dette er 134 flere enn i samme periode i fjor. Uføreandelen i fylket har vært stabil siden tredje kvartal 2019.

På landsbasis mottok 10,4 prosent uføretrygd.

Flest unge

I aldersgruppene under 30 år har Vestfold og Telemark høyest andel uføre i landet. Allikevel har det vært en reduksjon av antall unge uføre på 27 personer så langt i år. 70 prosent av disse har psykiske lidelser. Dette er litt høyere enn snittet i landet.

 – Dessverre er det fortsatt mange unge som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark. En nedgang i antallet unge på uføre hittil i år, er en positiv tendens. Vi må jobbe for at dette forsterkes med å fortsette å hjelpe folk i arbeid og annen deltakelse, sier Terje Tønnessen, direktør i Nav Vestfold og Telemark.

Direktøren er bekymret, men ser også muligheter for endringer.

– Jeg tror at en betydelig del av arbeidsuførheten kan forebygges, men forebygging må starte tidlig og pågå systematisk over tid. NAV må jobbe, sammen med spesielt utdanningsinstitusjoner og helsesektoren, med å skape gode sosiale fellesskap og læringsmiljøer for alle. Jo mindre utenforskap, jo bedre for både enkeltmennesker og samfunnet, sier Tønnessen.

 Høyest i Notodden

Det er store ulikheter mellom andel uføre i kommunene. Notodden har høyest andel med 16,9 prosent, etterfulgt av Nome med 16,1 prosent. Kommunene med lavest andel uføre er Vinje med 10,1 prosent og Tønsberg med 10,7 prosent.

Flest   kvinner

Andelen uføre kvinner i Vestfold og Telemark var 15,8 prosent, mens tilsvarende prosent for menn var 10,8 prosent. Også i andre helserelaterte ytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, er det flere kvinnelige enn mannlige mottakere.

Kort om: Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt med minst halvparten på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Uføretrygden tilsvarer 66 prosent av tidligere inntekt, dvs. gjennomsnittlig inntekt i de tre beste av de fem siste kalenderårene forut for uføretidspunktet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *