Administrerende direktør Kjetil Houg i Statens Pensjonsfond.

Folketrygdfondet 3. kvartal 2023: Ny toppnotering etter oppgang på 9 milliarder kroner

27. oktober, 2023

09:50

Ingen kommentar

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 2,84 prosent i 3. kvartal 2023. Kapitalen var 340 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Ved utgangen av tredje kvartal var samlet avkastning for året 7,02 prosent, 0,89 prosentpoeng bedre enn markedet.

– Vi har en positiv utvikling i aksjeporteføljen blant annet som følge av oppgang i energisektoren. For renteporteføljen var det en svak nedgang. Vi er godt fornøyde med resultatet, som er bedre enn markedet for begge porteføljer, sier administrerende direktør Kjetil Houg.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge i 3. kvartal på 2,84 prosent var 0,36 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i 3. kvartal.

Avkastningen til aksjeporteføljen var på 4,70 prosent i tredje kvartal. Det er 0,21 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Avkastningen til renteporteføljen var på -0,07 prosent, og det er 0,57 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

– Vi ser at strategiene våre fungerer godt – også i et marked med høyere renter og moderate vekstutsikter, sier Kjetil Houg.

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 7,99 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,86 prosentpoeng årlig.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *