Forbereder felling av ulv

17. februar, 2022

18:03

Ingen kommentar

Statens naturoppsyn er i gang med å planlegge forsøk på felling av ulv på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

-Vi fikk oppdraget fra KLD sent tirsdag ettermiddag, og er nå i gang med å planlegge videre oppfølging. Avhengig av forholdene de neste dagene kan det være aktuelt å starte forsøk på felling i reviret Bograngen i Åsnes kommune med det første, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltapparat, har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gjennomføre uttak av resterende lisensfellingskvote som gjelder for de norske delene av grenserevirene Rømskog og Bograngen.

Les mer om oppdraget her på KLDs nettside.

Statsforvalteren oppdaterte kvotene 11. februar.

Etter at Borgarting Lagmannsrett 11. februar åpnet for lisensfelling innenfor ulvesonen har det blitt felt åtte dyr i reviret Hornmoen, to dyr i Slettås og ett dyr i Bograngen. Dermed gjenstår det seks dyr på kvoten i Bograngen, og 10 dyr på kvoten i Rømskog.

– Vi har allerede i dag hatt folk i felt som vurderer forholdene. Snø- og sporingsforhold ser foreløpig ut til å være bedre i Bograngen enn i Rømskog. Selv om det er gode sporingsforhold krever slike oppdrag god planlegging slik at vi kan gjennomføre på en effektiv, sikker og dyrevelferdsmessig forsvarlig måte innenfor oppdragets rammer, sier Kjørstad.

Ved oppdrag om ekstraordinære uttak har SNO anledning til å bruke andre virkemidler enn hva som ordinært er tillatt ved felling av vilt. Dette inkluderer blant annet bruk av helikopter og andre motorkjøretøy. Hvilke virkemidler som tas i bruk i det enkelte tilfelle vil være avhengig av forholdene og forutsetningene i de områdene oppdrag skal gjennomføres i.

Her kan du lese instruks for statlige fellingslag ved uttak av vilt.

I oppdraget fra KLD står det at SNO bør vurdere om de skal knytte til seg lokale jegere i gjennomføringen av oppdraget.

– Vi vurderer nå hvor det er forhold, hvilke virkemidler som er aktuelle og eventuelt behov for å engasjere lokale jegere eller skadefellingslag. Dette vil avhenge av forholdene og hva vi vurderer som mest effektivt. Vi vil ta kontakt med lokale jaktlag hvis dette blir aktuelt, sier Kjørstad.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *