Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2022!

10. februar, 2022

10:37

Ingen kommentar

Denne uken åpnet Nordisk råds miljøpris 2022 for innstillinger. Samtidig offentliggjøres årets tema: Naturbaserte løsninger – et allsidig svar på samfunnets miljøutfordringer.

Med årets tema ønsker man å gjøre oppmerksom på at natur og naturforvaltning utgjør en stor del av løsningen på biodiversitets- og klimakrisen og derfor er en viktig alliert i klimakampen. Dessuten ønsker man å fokusere på at naturbaserte løsninger ikke bare styrker miljøet og det biologiske mangfoldet, men også kan planlegges så det skapes sosial, kulturell og økonomisk verdi.

Sauli Rouhinen, leder for miljøprisens priskomité, sier:

– Tapet av biologisk mangfold og de skadelige virkningene dette har på menneskers helse og velvære, blir stadig tydeligere. Det er innlysende at det er et stigende behov for løsninger med naturen i sentrum. Med årets tema ønsker vi å fokusere på alle de gode eksemplene og initiativene rundt omkring i Norden. På den måten kan vi dele gode praksiser og inspirere til at enda flere tenker i naturbaserte løsninger.

Nordisk råds miljøpris deles årlig ut til noen i Norden som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Temaet for prisen skifter fra år til år. Prisvinneren får 300 000 danske kroner.

Alle kan foreslå kandidater
Som den eneste av Nordisk råds priser er innstillingsprosessen for miljøprisen demokratisk, og alle kan derfor foreslå kandidater. Tidsfristen for nomineringene er tirsdag 10. mai.

Finn nomineringsskjemaet til Nordisk råds miljøpris 2022 her: https://www.norden.org/no/news/foresla-kandidater-til-nordisk-rads-miljopris-2022

Tidligere vinnere teller den danske tankesmien Concito i 2021, æresdoktor Jens-Kjeld Jensen fra Færøyene i 2020, den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, som takket nei til prisen i 2019, Naturressursrådet i Attu i Vest-Grønland i 2018, og den finske emballasjeprodusenten Repack i 2017.

Vinneren offentliggjøres i Helsingfors 1. november 2022 i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Finland.

Om årets tema: Naturbaserte løsninger

En naturbasert løsning er alltid avhengig av eller inspirert av naturen. Et eksempel er tiltak som etterligner naturens form, strukturer eller prosesser i framstillingen av ​​klimasmarte og gjenbrukelige materialer. Et annet er “rewilding”, som blant annet handler om å la naturen passe seg selv så naturlige prosesser kan forme land og hav, reparere skadede økosystemer og gjenopprette utpinte landskap. I byer kan naturbaserte løsninger bidra til å regulere varme, redusere støy samt sikre overvannshåndtering i boligområder. Samtidig kan grønne og bærekraftige bymiljøer øke trivselen, og kontakt med forskjellige naturtyper kan styrke menneskers immunforsvar og bidra til bedre mental helse.

Hvem kan innstilles?

Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø. Den eller det som prisbelønnes, skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden.

Om Nordisk råds miljøpris:
Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *