Forslag om å gjeninnføre strukturen i domstolene sendes på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021.

Ved domstolreformen 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter fra 34 til 19. I tråd med Hurdalsplattformen foreslår departementet å gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen.

– Regjeringen ønsker å sikre innbyggerne god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester. Ved å gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen i 2021 sikrer vi opprettholdelse av lokale domstoler med stedlig ledelse i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

Beholde dagens struktur

Utgangspunktet er at strukturen fra før domstolreformen 2021 skal gjeninnføres. Der det er enighet om å beholde dagens struktur vil det gjøres unntak. En avgjørelse om å beholde dagens struktur må ha bred støtte hos domstolleder, kommuner og tillitsvalgte i rettskretsen.

Oppfordrer til å inngi høringsuttalelse

Departementet legger ikke opp til noen ytterligere høring eller prosess knyttet til kartlegging av domstolleders, kommunenes og de tillitsvalgte syn. Det er derfor viktig at alle som ønsker å komme med sitt syn på strukturspørsmålet, både domstolledere, kommuner, tillitsvalgte og andre, inngir høringssvar.

Høringsfristen er 26.04.2022. Høringssvar avgis via regjeringen.no.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.