Forsvarsbygg har inngått kontrakt for bygging av vei til planlagt radaranlegg i Ringerike

BILDET: De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. Illustrasjonsfoto. Foto: Lars Skjegstad/Forsvaret

Ahsco Entreprenør har fått oppdraget med å bygge vei til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen i Ringerike kommune. Kontrakten har en verdi på 16 millioner kroner.

Forsvarsbygg skal bygge vei til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen i Ringerike kommune. Veiarbeidet har planlagt oppstart sent vår/sommer, og er planlagt ferdig høsten 2023.

-Kontraktsinngåelsen for vei er første steg i byggearbeidet for det nye radaranlegget. Forsvarsbygg er glade for å få Ahsco Entreprenør med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Ahsco Entreprenør vant kontrakten

Entreprenør for veiarbeidene er Ahsco Entreprenør. Kontrakten har en verdi på 16 millioner kroner ekskludert mva.

Kontrakten er en totalentreprise og omfatter bygging av cirka 2 km ny vei med teknisk grøft fra Gaupeskardvegen.

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere fra lokasjon til lokasjon

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.