Fortsatt lønnsomt å investere i fast eiendom

7. mars, 2022

09:13

Ingen kommentar

Salgsprisene steg med 1,5 prosent på landsbasis i februar, samtidig som leieprisene har økt jevnt. Dette gir samlet en god avkastning på eiendomsinvesteringer, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Det kostet i gjennomsnitt 10.221 kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i januar. Dette er en reduksjon på 2,3 prosent fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på 2 prosent.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.565 kroner. Dette er en reduksjon på 0,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på 1,6 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.436 kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en reduksjon på 1 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på 2,2 prosent.

-Leieprisene var stabile i Oslo i februar, med små endringer. Markedet er preget av færre boliger til salgs og til leie, noe som på sikt kan påvirke leieprisene, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

Det kostet i gjennomsnitt 11.808 kroner å leie en 2-roms leilighet i Bergen i januar, dette er en økning på 0,9 prosent fra forrige måned. Sammenliknet med samme måned i fjor er dette en økning på 6 prosent. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 14.393 kroner pr. måned. Det var en økning på 0,4 prosent fra januar og en økning på 3,8 prosent sammenliknet med samme måned i 2021.

-I februar leide vi ut 23 prosent flere boliger enn i januar og hele 44 prosent flere boliger enn i februar i fjor da markedet altså fortsatt var påvirket av nedstengninger grunnet pandemien.

Leieprisene i Bergen steg moderat for alle typer leieboliger i 2021. Den positive prisutviklingen har fortsatt hittil i 2022, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

Stavanger

En 2-roms i Stavanger koster i gjennomsnitt 11.126 kroner per måned, en økning på 4 prosent sammenliknet med forrige måned og en økning på 6,3 prosent sett mot samme måned året før. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 12.544 kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 14,1 prosent, og en nedgang på 16,4 prosent sammenliknet med februar 2021.

-Gjennomsnittsprisene kan variere en del fra måned til måned avhengig av standard og størrelse på de boligene som leies ut. Til tross for nedgangen for 3-roms anser vi og fortsatt å være i en positiv trend.

Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no teller i dag 275 boliger som er 4,5 prosent færre enn forrige måned. Trenden med et lavere tilbud bidrar til at vi tror leieprisene utover våren vil være stigende. Vi ser at flere av de store bedriftene i regionen etterspør boliger til nyansatte.

Vi ser også en trend at flere tar kontakt med oss for å få råd i forbindelse med investering i bolig for utleie, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

Trondheim

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.647 kroner i februar. Dette er en nedgang på 6,9 prosent fra forrige måned, og en nedgang på 9,7 prosent sett mot samme måned i 2021. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 13.737 kroner – en nedgang på 8,3 prosent sammenliknet med januar og en økning på 1,4 prosent sett mot samme måned året før.

– Februar måned er ofte en del roligere i Utleiemarkedet enn januar. Det er i Trondheim flest boliger som blir leid ut rundt semesterstart. Det som allerede nå merkes er etterspørselen etter bolig til sommeren. De som ønsker å leie ut en bolig fra sommeren av, kan allerede starte prosessen med å legge den ut i markedet, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Romerike

Det kostet i gjennomsnitt 8.488 kroner å leie en 1-roms leilighet på Romerike i februar, dette er en nedgang på 9,8 prosent fra forrige måned, og en økning på 1,5 prosent sammenliknet sett mot samme måned i fjor. For en 2-roms kostet det i gjennomsnitt 11.922 kroner i februar. Sammenlignet med forrige måned er dette en økning på 6,2 prosent. Sett mot samme måned i fjor er det en økning på 6,2 prosent.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i gjennomsnitt 14.772 kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 13,3 prosent.

Nedre Romerike

På Romerike har vi hatt et stort antall potensielle leietakere på visning i februar, og dermed har den gode trenden fra januar fortsatt. Dette er nok et resultat av at samfunnet åpner opp mer og mer, som bidrar til at flere er på boligjakt. Fortsatt varierer etterspørselen en god del med tanke på områder og type boliger. Det vil fortsatt være et stort tilbud av boliger til leie på Romerike generelt, da det bygges mange nye boliger. I det siste har den største endringen vært prisoppgangen for 2-roms leiligheter og at prisen for de aller minste leilighetene justerte seg ned på et mer normalt nivå igjen. Den siste tiden har det tatt seg opp med henvendelser fra folk som ønsker å investere i en utleiebolig. Områdene Sørumsand, Fetsund, Strømmen, Lillestrøm og Lørenskog er oftest de mest aktuelle for potensielle investorer, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

I februar har det vært stor aktivitet i utleiemarkedet i Ullensaker og områdene rundt. Vi merker økt etterspørsel og betalingsvillighet for 3- og 4-roms leiligheter, fra familier som trenger større boliger. Dette har gitt utslag i leieprisene. Vi opplever at leietakere er selektive i markedet og foretrekker moderne boliger. Sentrale boliger med god standard leies ut relativt raskt, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 12.500 kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i januar. Dette er en nedgang på 3,3 prosent fra forrige måned, og en oppgang på 11,3 prosent sammenliknet med samme måned i 2021.

En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 14.771 kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 6,7 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 4,4 prosent.

-Prismessig ser vi en liten nedgang i leieprisene på 2-rom og 3 roms. Vi opplever at det har vært roligere på visning den siste måneden og at leietakerne er selektive når de skal leie seg bolig. Normalt vil prisene og etterspørselen øke utover våren. Koronapandemien begynner å forsvinne og vi ser en økende etterspørsel fra utenlandske leietakere. Spesielt fra store firmaer som ønsker å leie større boliger sentralt i Asker og Bærum. Dette viser at markedet begynner å normalisere seg. Vi ser at områder som Bekkestua, Sandvika og Billingstad er populære områder med mye nybygg og kort vei til sentrale knutepunkter, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen

Drammen

For en 2-roms leilighet i Drammen kostet det i gjennomsnitt 11.650 kroner, som er en oppgang på 7,7 prosent sammenliknet med januar og en oppgang på 6,6 prosent sammenliknet med februar 2021.

– Vi har god respons på de fleste boliger vi har for leie. Spesielt sentrumsnære boliger og eneboliger har vært populære.

Det er flere spennende nye boligprosjekter i Drammen og omegn. Det har vært økt interesse fra kunder som ønsker å investere i en utleiebolig og spesielt i nye prosjekter.

Blant annet har prosjektene ved Gulskogen, Svanegangen og Pålsøya vært prosjekter som kunder vurderer som attraktive, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Østfold

I februar 2022 kostet det i gjennomsnitt 11.819 kroner å leie bolig i vårt distrikt mot 11.160 kroner i februar 2021, dette er en økning på 5,9 prosent.

Vi leide ut 22 boliger og det er generelt godt trykk i markedet. Fortsatt er det de nyeste boligene med sentral beliggenhet som gir størst respons.

Det er noe nedgang i annonserte boliger som igjen viser at mange har fått seg et nytt sted å bo i starten av 2022, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Vestfold

Vi har de siste ukene opplevd at markedet endrer seg litt til å bli mer utleiers marked.

Det er godt oppmøte på visning og boligene blir ofte leid ut allerede etter første visning.

Vi ser også at det er en del færre boliger ute i markedet til utleie nå enn forrige måned så det nok noe av forklaringen. Mange leietakerne vil nok derfor oppleve at det nå kan være litt vanskeligere å få leid enn det var før jul og i starten av året, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Kristiansand

Utleiemarkedet er godt i Kristiansand og Agder, og våre utleieboliger har kort liggetid før de er utleid. Utbudet av typer utleieboliger er ubalansert sett opp mot etterspørselen. Utleieboligene fordeler seg i markedet med 3,5 prosent eneboliger, 46 prosent leiligheter, 1 prosent rekkehus, 1,6 prosent tomannsboliger og 48 prosent hybler/bofelleskap.

Vi anbefaler investorer å kjøpe rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i etablerte boligområder som har skoler, barnehager og dagligvarebutikker i nærområde. Det vil gi en god avkasting på investert beløp.

Gjennomsnittlige leiepriser er for 1-roms 6.335 kroner, 2-roms 8.558 kroner, 3-roms 11.555 kroner, 4-roms 12.559 kroner og 5-roms 13.000 kroner pr. måned, sier daglig leder for Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Foto: Johnny Vaet Nordskog

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *