Forutsigbare rammebetingelser holder kostnader nede

4. juni, 2023

13:08

Ingen kommentar

For idretten skaper pris- og kostnadsøkningen i samfunnet fire store utfordringer. Først og fremst får de aller fleste dårligere økonomi, noe som gjør det vanskeligere å prioritere idrettsdeltakelse.

For det andre øker idrettslagenes kostnader. Når idrettslagene får større utgifter, må de ha høyere inntekter. Konsekvensen er at det koster mer å være med.
For det tredje blir ikke tilskudd til idrett og frivillighet prisjustert. Altså får idretten mindre i støtte for å tilby det samme. Igjen må økte kostnader dekkes av medlemmene.
Og for det fjerde vil økte kostnader føre til at færre anlegg blir bygget, både av idrettslag og av kommuner. Det er stor anleggsmangel allerede og situasjonen blir betydelig forverret uten mottiltak.

Utfordringene har to fellesnevnere:
Det blir vanskeligere å skape idrettsglede for alle på grunn av økonomi og
kostnadsdriverne er utenfor idrettens egen kontroll.
Idretten er ikke ansvarlig for at mange har dårligere økonomi. Kostnadene til drift, bygging og leie av idrettshaller er ikke noe idrettslagene bestemmer. Idrettslagene kontrollerer heller ikke strømprisene, eller hvor mye de får i tilskudd fra det offentlige. Dette er faktorer som gjør det dyrere å være med i idrett.

Idretten kan derfor ikke løse utfordringen alene. Vi trenger støtte fra myndighetene.

Dessverre er ikke økonomiske barriere for idrettsdeltakelse noe nytt. Det uvanlige nå er at så mange opplever det. Derfor haster det mer enn noen gang å få på plass stabile rammevilkår som vil holde kostnadene nede og inkludere flere i idretten.

NIF mener at myndighetene må sikre trygge og forutsigbare rammebetingelser. Dette innebærer:

• Å rettighetsfeste full merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester og ved bygging av idrettsanlegg.
• Utbetaling av spillemidler ved byggestart gjennom statlig mellomfinansiering og minst 25% i støtte fra nasjonalt hold.
• Gunstige garantier og lån for idrettslag som bygger anlegg på vegne av lokalsamfunnet.
• Forutsigbar strømstøtte til idrettslag så lenge strømprisene er høye.
• Å rettighetsfeste støtten til aktivitetshjelpemidler og sikre en overslagsbevilgning som gjør at alle personer med nedsatt funksjonsevne får tilgang på ordningen.
• At det etableres en ordning der frivillige organisasjoner kan søke tilskudd fra ENOVA til lokal energiproduksjon, energikonvertering og energieffektivisering.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *