Oslo 14.oktober 2021: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), tidligere ordfører i Fredrikstad. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet og valgt inn på Stortinget ved årets valg. Mottar nøkler fra Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Fra 1. mars er kjøring i amfetaminrus straffbart på lik linje som for alkohol

BILDET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ruspåvirket kjøring er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, og en medvirkende årsak til mange av de dødsulykkene vi har på norske veier. Bare i 2020 ble det registrert over 10 000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og mange av disse er påvirket av andre rusmidler enn alkohol, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-Særlig vet vi at mange blir tatt for kjøring i amfetaminrus. Fra og med 1. mars innfører vi derfor straffeutmålingsgrenser for amfetaminer tilsvarende 0,5 og 1,2 promille. Kjøring i amfetaminrus vil da ha samme straffeutmåling som kjøring i alkoholrus, sier samferdselsministeren.

Fra 1. mars trådte endring i forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. i kraft. Hovedendringen i forskriften er innføring av faste straffeutmålingsgrenser for amfetamin/metamfetamin, tilsvarende 0,5 og 1,2 promille.

Bakgrunnen for endringen er rapporten «Revidering av forskrift om faste grense for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m., utarbeidet av en referansegruppe ledet av Oslo Universitetssykehus, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

– Det er på høy tid å likestille amfetaminbruk med alkohol. Innføringen av faste grenser vil være bra for trafikksikkerheten, bidra til likebehandling av bilister som kjører i ruspåvirket tilstand, og til mer effektiv rettsbehandling, sier Nygård.

Forskriften trådte i kraft 1. mars 2022. Forskriften gjelder overtredelser begått fra denne dato.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.