Sverre Kjær o g skatteetaten har klart å spore opp 400 millioner kroner som tilhører Tønsberg kommunes felleskasse

Skattefusk for 400 millioner

14. mai, 2022

08:12

Ingen kommentar

I løpet av de fem siste årene har skattemyndighetene avslørt skattejuks for hele 400 millioner kroner i Tønsberg.

TRI D. NGUYEN tekst og foto

Byavisa kan avsløre at rundt 400 millioner er prøvd unndratt fra samfunnets felleskasse. Ligningskontoret jobber systematisk sammen med skatteoppkreverkontoret og fylkesskattekontoret for å avsløre juksemakerne som kan koste samfunnet dyrt. Kunnskaper fra bransjeorganisasjoner blir også brukt i kontrollarbeidet. De siste årene har blant annet kostnadseffektive elektroniske tjenester gjort at etaten har fått frigitt større ressurser til å kontrollere næringsdrivende skattebetalere.

– Vi har flere og tyngre kontroller nå enn tidligere, bekrefter Sverre Kjær, informasjonsrådgiver ved Vestfold fylkesskattekontor. Det blir foretatt både anmeldte og uanmeldte kontroller, sier han til Byavisa.

Ved informasjon og annet holdningsskapende arbeid har etaten prøvd å bygge opp en moral hos skattyterne som kan gagne samfunnet. Et eksempel på dette er blant annet alle tips som publikum gir oss.

– Veldig ofte lønner det seg for etaten å sjekke opp disse tipsene, sier Kjær.

Tilleggsskatt som svir

Han advarer skattebetalerne mot å ta sjansen på skattefusk.

– Alle som blir avslørt for feil opplysninger i selvangivelsen får etterfølgende krav fra myndigheten. Og i tillegg følger også bruk av tilleggsskatt med alt i fra 15% til 60% for de mer grove tilfeller. Bruk av tilleggsskatt opp til 30% er en ren sanksjonsbestemmelse på lik linje med for eksempel forenklet forelegg ved trafikkforseelser. I verste fall kan forholdet bli anmeldt til påtalemyndighetene, særlig for notoriske gjengangere, sier Kjær.

Han bekrefter at det har forekommet anmeldelser i Tønsbergdistriktet. I enkelte tilfeller har det vært forsøkt å unndra beløp på opptil flere millioner kroner. Her kan Økoteamet ved politiet i Vestfold og rettsvesenet bli koplet inn. Kjær understreker at tilleggsskatt i dag etter EMK-reglene betraktes som straff, og i noen tilfeller blir derfor spørsmålet om i stedet å bringe sakene inn for påtalemyndighetene.

Skattyteren har ansvaret

– Noen skattytere som driver næringsvirksomhet kan få et forslag til selvangivelse fra ligningskontoret. Han skulle i utgangspunktet hatt en selvangivelse for næringsdrivende.

Det er skattebetaleren sin plikt å sørge for at vi har de riktige opplysningene, slik at vi kan sende ut riktig skjema. Er vedkommende i tvil om hva som bør gjøres ved oppstart av egen virksomhet, kan etaten gi informasjon. Næringssenteret i Tønsberg kan gi gratis veiledning til nyetablerere som har behov for hjelp, forklarer Kjær.

Høye mørketall

Selv om skattemyndigheten klarer å avsløre forsøk på skatteunndragelser, blir staten lurt for mye penger. Svart arbeid og svart økonomi basert på anslag kan for Tønsbergs vedkommende utgjøre 50 millioner for hvert av de siste fem årene. Dette blir aldri oppdaget. Tallene baserer seg på anslaget over den svarte økonomien på landsbasis.

– Det er ikke tvil om at Tønsberg har store mørketall som vi ikke liker. Når skattyterne i kommunen til sammen betaler vel en milliard i året, sier det seg selv at beløpet er betydelig, sier Kjær.

– Det er mye penger blant Tønsbergs innbyggere, og byen er større og mer uoversiktlig enn små tettsteder. Derfor kan en ikke se bort i fra at det forekommer flere som forsøker seg på skatteunndragelser her. Men heldigvis er det ikke Oslotilstander her ennå, avslutter han.

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg i 2007.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *