Frans Widerberg Magi 2001 Foto Thomas Widerberg Haugar kunstmuseum

Fra det ene til det andre

29. september, 2023

10:35

Ingen kommentar

De fleste utstillinger som produseres i museer er gjennomplanlagt til minste detalj. Listen over kunstnere og verk gjøres av kurator lang tid i forkant av utstillingen, slik at all planlegging og logistikk skal flyte mest mulig knirkefritt for alle involverte. “Fra det ene til det andre”, som åpner 7. oktober, er en annerledes tilnærming til museumsutstillingens format.

Vanligvis er det slik at registrar forbereder verkslister, konservator har oversikt over hvilke verk som skal vises og behøver konservering, formidlingsavdelingen forbereder aktiviteter som omvisninger og verksted, kommunikasjonsavdelingen får materiale de kan benytte i markedsføring, og så videre.

I arbeidet frem mot Fra det ene til det andre har ingen slike detaljer vært avklart. Utstillingen blir til ved improvisering gjennom at verksutvalget først gjøres på stedet når den henges opp i salene. Kurateringen og monteringen skjer med andre ord samtidig, som en form for freestyle. Dette muliggjøres først og fremst av at utstillingen er en samlingspresentasjon der alle verkene kommer fra Haugars samling. Logistikken er enkel; verkene skal rett opp fra kjelleren til utstillingssalene i andre etasje. Først ved monteringsstart vil kurator gå ned i magasinet og velge ut verk, ett etter ett, basert på intuisjon og innfall – det den sveitsiske kuratoren Harald Szeemann kalte «whims and moods».

Utstillingens publikum vil kanskje ikke merke noen forskjell fra om den hadde vært planlagt som normalt. Det er heller ikke poenget, for prosessen er til syvende og sist kun en arbeidsmetode og et eksperiment. Dette grepet utfordrer museenes sedvanlige planleggingsregime og får konsekvenser også for formidlingsarbeidet. Siden utstillingen ikke tar utgangspunkt i et helhetlig tematisk konsept, vil både utstillingen og formidlingen kunne ta et mer verksorientert perspektiv.

Hvordan utstillingen til slutt blir er det ingen som vet før siste verk plukkes opp fra magasinet, men de aller fleste av samlingens mer enn 600 verk er aktuelle kandidater. Tanken er at utstillingen skal presentere en bred og potensielt overraskende sammenstilling av kunstverk: Fra det ene til det andre.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *