Frelsesarmeen hjelper i Ukraina og ved grensene mot fem land i Vest-Europa.

6. mars, 2022

15:49

Ingen kommentar

BILDET: Frelsesarmeen tar imot ved den ukrainsk-rumenske grensen.

Med 30 års fartstid i området var Frelsesarmeens lokale personell raskt på plass på bakken med mat, klær, husly og annen nødhjelp for å møte medmenneskers akutte behov.

-Det er hjerteskjærende scener som nå utspiller seg både inne i Ukraina og ved grensene, forteller Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i Norge.

– Kvinner og barn har måttet forlate sine ektemenn og pappaer som er pålagt å forsvare landet. Det er scenarier vi trodde tilhørte en annen tid i Europa.

Frelsesarmeen mobiliserer nå verden over for å bistå i Ukraina og landene rundt. Det internasjonale hovedkontorets The Salvation Army International Emergency Services har sendt personell til Øst-Europa for å kartlegge behov og koordinere arbeidet.

I Norge tilrettelegges det for ressurser til Frelsesarmeen lokalt i Ukraina og i landene rundt, så vel som å forberede mulighetene for å ivareta flyktninger som etter hvert kommer hit.

– Beskjeden vi har fått fra vårt lokale personell er at det er økonomiske midler de trenger foreløpig.

– Frelsesarmeen har vært en integrert del av lokalsamfunnene i både Ukraina, Romania, Moldova, Polen, Slovakia og Russland i mange år. Det gjør at vi er raskt til stede for mennesker som trenger hjelp.

Spørsmål og svar

Er Frelsesarmeen til stede i Ukraina?

Frelsesarmeen har vært en integrert del av lokalsamfunn i Ukraina siden 1993. Vi har sentre i Kyiv, Lviv, Vinnytsia, Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Pisochin, Kropyvnytskiy og Novy.

Frelsesarmeen er også til stede i nærliggende land som Polen, Moldova, Russland, Slovakia, Romania, Tsjekkia, Ungarn og Litauen.

Frelsesarmeen i Ukraina, Georgia, Moldova og Romania har omlag 100 offiserer, 170 ansatte og 2000 frivillige medlemmer.

Hva består hjelpearbeidet i?

Nå hjelper våre lokale folk medmennesker i krise, med vann og mat, husly og hjertevarme, samtale og annen hjelp. Frelsesarmeen startet umiddelbart hjelpearbeid i Ukraina, og flere av de omkringliggende landene.

Hva skjer konkret i de enkelte landene?

I Ukraina gir Frelsesarmeen nødhjelp (smørbrød, varme måltider, varme drikker, drikkevann, mat og andre varer) til mennesker på flukt på forskjellige steder i landet. Spesielt byer som Lviv, nær grensen til Polen, mottar mange som søker hjelp.

I Moldova tilbyr Frelsesarmeen midlertidig innkvartering hjemme hos offiserer og ansatte, men også i Frelsesarmeens egne bygninger.

Frelsesarmeen i Romania har sendt team til to forskjellige grenseoverganger, Siret og Isacca der de gir mat og hygieneartikler til mennesker som krysser grensen.

Frelsesarmeen i Polen forbereder nødhjelpspakker til ukrainske flyktninger som kommer inn i landet.

I Russland er nå 60.000 internt fordrevne i de sørlige områdene av landet. Frelsesarmeen møter deres behov gjennom mat, hygieneartikler og andre nødhjelpsartikler.

Frelsesarmeen i Slovakia har etablert et nødhjelpsteam som skal bidra med husly, materielle behov og følelsesmessig støtte.

Tsjekkia er allerede hjem for omlag 200.000 ukrainere og det forventes derfor at mange flyktninger vil søke hjelp fra familie og venner der. Frelsesarmeen har tilgjengelig kapasitet i den eksisterende sosialtjenesten i Tsjekkia og vil åpne opp for flyktninger.

Hva gjør Frelsesarmeen i Norge?

Frelsesarmeen i Norge har satt ned en tverrfaglig gruppe for å koordinere vår innsats her i Norge. De skal både arbeide med hvordan vi kan støtte arbeidet i de berørte områdene, være i dialog med myndighetene, og hva vi bør forberede i her hjemme med tanke på humanitær hjelp til flyktninger. Frelsesarmeen har erfaring med å drive flyktningemottak på norsk jord, senest under flyktningekrisen i 2014/15.

Frelsesarmeen i vårt territorium (bestående av Norge, Island og Færøyene) har satt i gang eninnsamlingsaksjon via nett, Facebook og Instagram. Midlene stilles til disposisjon for IHKs International Emergency Services slik at vi kan være trygge på at midlene kommer fram dit de trengs mest, raskest mulig.

Hvordan kan folk hjelpe?

Den beste måten å hjelpe på nå, er ved å gi en gave på Vipps til 2309.

Midlene som kommer inn stilles til disposisjon for IHKs International Emergency Services slik at vi kan være trygge på at midlene kommer fram dit de trengs mest, raskest mulig.

Tar Frelsesarmeen imot klær til Ukraina?

Det viktigste vi gjør nå er å lytte til våre folk på bakken i Øst-Europa. I tidligere kriser har vi erfart at det som doneres av klær til de som er rammet, ikke alltid er det samme som det de faktisk trenger. I slike tilfeller må vi bruke ressurser på å finne løsninger for det som ikke blir benyttet, og det ønsker vi å unngå.

Hvis vi får beskjed om at de ønsker klær og andre varer vil dette bli hentet fra Fretex sine sorteringsanlegg ut fra en spesialbestilling. Ved å legge klær i Fretex-boksene bidrar man derfor også til beredskapen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *