Frukt og grønt inntaket stuper, vil gå på helsa løs

21. oktober, 2022

15:21

Ingen kommentar

Nylig presenterte Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) resultater fra en fersk undersøkelse, som årlig måler forbrukerutviklingen for frukt og grønt konsumet i Norge (1) og utviklingen er nedslående. Dette vil få alvorlige konsekvenser for folkehelsen.

Det er lenge siden forbruket av frukt og grønt har vært så lavt som nå. Andelen av oss som spiser de anbefalte «5 om dagen», har gått betraktelig ned og er nå på 18,2 prosent, det laveste nivået siden målingen startet i 2017. Antall daglig gjennomsnittlig forbruk har gått ned fra 3,2 porsjoner i 2021 til 3 porsjoner i 2022, forklarer analysesjef i OFG, Tore Angelsen:

– Hovedårsaken til utviklingen er at anstrengt økonomi påvirker vårt daglige frukt- og grøntinntak, negativt, sier han og fortsetter;

– Undersøkelsen viser at vi spiser mindre mengde frukt og grønt enn tidligere, blant annet til middag. Det er mindre grønnsaker og salat til middagsmåltidet sammenliknet med 2021. I tillegg spiser vi mindre bær og frukt som mellommåltid.

Prisen har betydning

Undersøkelsen avdekker at prisen på frukt og grønt har ulik betydning for ulike forbrukergrupper, og de som er mest opptatt av lav pris på grønnsaker, epler og poteter har lavest forbruk av frukt og grønt.

– Det er altså forbrukerne som er mest opptatt av lav pris på frukt og grønt som synes å dra forbruket ned. Vi ser også at færre er villige til å betale ekstra for frukt og grønnsaker av høyere kvalitet. Men viktig å merke seg er at trangen etter å søke det «aller billigste alternativet» innenfor frukt og grønt kategorien ser ikke ut til å ha økt, enda, fortsetter Angelsen.

Det å handle kortreiste og norskproduserte grønnsaker har fått mindre betydning i 2022 enn i 2021. Undersøkelsen indikerer at trang økonomi og dermed søken etter lave priser trumfer de gode intensjonene.

Helse er viktigere enn noen gang

At frukt og grønt får en stadig mindre plass i dagens måltider er en svært uheldig utvikling for helsen vår. Dette er med på å øke de sosioøkonomiske forskjellene i samfunnet vårt og vil påvirke helsen mest negativt blant de som har de trangeste økonomiske vilkårene.

– Et daglig inntak av frukt, bær og grønnsaker i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om «5 om dagen» bidrar til å redusere risiko for hjerte- og karsykdom og flere kreftformer. I tillegg vet vi at kostholdet også har mye å si for vår mentale helse, og i en tid som denne er det kanskje viktigere enn noen gang å både ta hånd om sin fysiske helse, og sin mentale helse, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Opptak av arrangementet og mer informasjon om funn i undersøkelsen finnes HER.

(1) Undersøkelsen heter 5 a day Europe og viser utviklingen i Norge mot andre europeiske land. Undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Metodikk: Online; PC, iPad eller mobil. Feltarbeid i september i årene 2017 til 2022. Resultatene er vektet etter alder, kjønn og utdanning i henhold til nasjonal statistikk. Utvalg: Nasjonalt representativt utvalg i hvert land til personer som er 18 år og eldre. 1.000 intervjuer per land og 3.000 intervjuer i Norge fra 2018 til 2022

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *