Andre Dib / WWF-Brazil.

Frykter at naturavtalen blir for svak

15. mars, 2022

10:01

Ingen kommentar

BILDET: Regnskogen i Amazanos forsvinner i et dramatisk tempo. © Andre Dib / WWF-Brazil.

-Det er svært bekymringsverdig at mange av naturforpliktelsene vi allerede har, er både sterkere, tydeligere og mer ambisiøse enn det eksisterende forslaget til global naturavtale, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Det store gapet mellom eksisterende naturforpliktelser og utkastet til global naturavtale avdekkes i WWFs nye rapport «Bridging the Gap» som ble lansert i forkant av den tredje og siste runden av FNs forberedende forhandlinger i Genève.

– Vi er midt i en akutt naturkrise. 68 prosent av bestandene av ville dyr er borte på bare 50 år, og pilene peker fortsatt nedover. Vi trenger en så sterk og forpliktende naturavtale som mulig. Det er det som må til for å snu de negative trendene med tap av naturmangfold og naturressurser, sier Andaur.

Forhandlingene i Genève, som varer til 29. mars, blir avgjørende for det som skjer på COP15 i Kunming i Kina senere i år der verdens ledere skal møtes for å vedta den nye globale naturavtalen.

– Drastiske grep må tas. Det vi har klart å bli enige om nå, er verken sterkt, ambisiøst eller forpliktende nok. For at den nye naturavtalen ikke skal bli nok et dokument som bare legges i en skuff, er det kritisk å få på plass langt tydeligere mål som på sikt resulterer i mer natur. Da vil vi ikke bare kunne la bestandene av verdens arter bygge seg opp igjen, men også bedre leveforholdene for de mer enn tre milliarder mennesker som allerede påvirkes negativt av naturtap, sier Andaur.

Norge støtter sterkere forpliktelser

FNs naturavtale har blitt diskutert på flere forberedende møter over de siste tre årene. Samtidig har det vokst fram flere koalisjoner med land som arbeider for at avtalen skal bli så ambisiøs og forpliktende som mulig. Norge har sluttet seg til tre: High Ambition Coalition for Nature and People, Global Ocean Alliance og Leaders’ Pledge for Nature.

– Norge støtter et langt sterkere overordnet målsetting for avtalen. Blant annet har vi sagt at naturtapet skal stoppes og reverseres innen 2030, og at fotavtrykket fra produksjon og forbruk må reduseres slik at det blir innenfor planetens tålegrenser. Sammen med andre nordiske land må Norge forsøke å styrke det eksisterende utkastet slik at forpliktelsene globalt blir like ambisiøse, sier Andaur.

Flere mangler

Selv om WWF berømmer at avtalen legger opp til å bevare 30 prosent av natur, både på land og til havs, etterlyser miljøorganisasjonen flere tydelige mål i utkastet. Naturbaserte løsninger, forpliktelser på endring av finanssystemer og verktøy for å måle fremgang fremheves i den nye rapporten.

– Vi må også reversere tapet av naturmangfold, stanse utryddelsen av arter som følge av menneskelige aktiviteter og legge til rette for at bestandene kan ta seg opp igjen, samt helst halvere fotavtrykket fra produksjon og forbruk. Vi må kunne gjøre dette innen 2030 om vi skal få stanset tap av natur og få verden inn på et spor med bærekraftig forvaltning av naturressurser, sier Andaur.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *