Mer enn 20.000 unge mennesker får ikke deltatt i arbeidslivet på grunn av uførhet.

Frykter enda flere unge uføre

25. januar, 2023

18:48

Ingen kommentar

Andelen uføre i samfunnet gikk litt ned i fjor. – Men blant de aller yngste øker andelen. Mange av dem sliter med psykiske lidelser.

Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. Uføretrendene er hentet fra 3. kvartalstallene til NAV fra 2022.

21.500 unge uføre i Norge

– Selv om totalen gikk noe ned i den siste rapporten, økte andelen uføre i aldersgruppene 18-19 og 25-44 år. For gruppen 20-24 år var andelen uendret.

Det var 21.500 uføre mellom 18 og 29 år ved utgangen av september i fjor.

– Det er 2,6 prosent av befolkningen i aldersgruppen. At mer enn 20.000 unge mennesker ikke får deltatt i arbeidslivet er trist. Både for dem selv og for samfunnet som går glipp av mange år med produktive, unge mennesker, sier Skjerven.

Mange unge sliter psykisk

I en undersøkelse Sentio har gjort for Frende blant 1.000 studenter, sa 1 av 3 at de hadde følt på økte psykiske helseutfordringer etter at pandemien traff verden.

– I årene siden pandemien har en rekke andre usikkerhetsfaktorer dukket opp i Norge og verden. Priser som øker mer enn lønningene, et vanskelig boligmarked og kraftig renteoppgang treffer mange unge hardt. I tillegg kommer en usikker krigssituasjon i Europa og avløser en pandemi, sier legen.

– Jeg er redd alt dette spiller inn og fører at enda flere unge blir uføre i årene som kommer, sier han.

Ønsker lavterskeltilbud

Skjerven tror at forebyggende tiltak allerede på videregående skole kan hjelpe ungdommer som har det vanskelig psykisk.

– Vi må ha individuell oppfølging til de som sliter og gjøre terskelen for å oppsøke hjelp lavere. Hvis folk vet hvor de kan få hjelp, og det er lett å oppsøke den, kan mange med lette plager få hjelp tidlig. Det kan hjelpe dem i arbeidslivet så de slipper den ekstra belastningen det er å stå uten jobb, sier Helge Skjerven.

Flere melder skade på grunn av psyken

Kvartalsstatistikken til NAV viser til veksten i andelen uføre under 30 gjennom mange år og sier at «den viktigste faktoren bak denne veksten er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med psykiske lidelser».

– Vi ser tydelig at dette stemmer når det kommer til skader meldt på uføreforsikring og barne- og ungdomsforsikring de siste årene. Mange av disse er knyttet til psykiske lidelser, sier Helge Skjerven.

Noe av årsaken til veksten tilskriver NAV også til endringer i regelverk, helse og demografi de siste 30 årene, samt at tidsbegrenset uføretrygd ble innført i 2004 og utsettelsen av tidspunktet for når uføretrygd innvilges.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *