God magasinfylling før vinteren, men forventer fortsatt høye priser

12. desember, 2022

11:00

Ingen kommentar

Rekordlav kraftproduksjon, kraftimport og mer nedbør enn normalt har gitt en sterk økning i fyllingsgraden i det sørlige Norge gjennom høsten. Selv om vinteren skulle bli kald, vil vi ifølge NVEs analyser ikke få kraftrasjonering til våren. Samtidig er situasjonen i det europeiske kraftmarkedet fremdeles usikker, og NVE forventer fortsatt et høyt prisnivå framover.

-Våre analyser viser at selv med betydelige driftsutfordringer i Norden, vil vi ikke komme i en rasjoneringssituasjon denne vinteren. Gjennom høsten var kraftproduksjonen i det sørlige Norge rekordlav samtidig som det kom noe mer nedbør enn gjennomsnittlig. Dette ga en sterk økning i magasinfyllingen, og vi er nå i en langt bedre situasjon enn på samme tid i fjor, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Fortsatt et krevende risikobilde

NVE har tidligere vært tydelige på at kraftprodusentene må ta det europeiske risikobildet inn over seg når de skal gjøre sine vurderinger av vanndisponering.

– Det er fortsatt en utforende energi- og sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Også neste vinter kan bli krevende. Det bør kraftprodusentene ta hensyn til gjennom denne vinteren. Vi bør ikke gå ut av denne vinteren med for lav fyllingsgrad, sier Lund.

Den krevende energisituasjonen i Europa betyr fortsatt mye for prisene gjennom vinteren:
– Så lenge gassprisene er høye, forventer vi at strømprisen også vil ligge på et høyt nivå, sier Lund.

For å gi myndighetene god oversikt over kraftsituasjonen gjennom vinteren, fortsetter ordningen hvor kraftprodusentene i sørlige Norge skal rapportere om prognoser og produksjon fra magasiner som kan lagre vann fram til snøsmeltingen neste vår.

Har vurdert ulike scenarioer

NVE analyserer hvordan ulike situasjoner påvirker forsyningssikkerheten. Blant annet har NVE sett på situasjoner der svensk kjernekraft stenges helt ned, eller situasjoner der flere av utenlandsforbindelsene faller ut. NVE kombinerer også dette med ulike værscenarioer, for eksempel om det blir en varm eller kald vinter, og om snøsmeltingen begynner tidlig eller sent på våren.

Det er for øyeblikket flere kjernekraftverk som er ute av drift i Sverige og Finland. Kombinert med det kalde været denne uken, har det gitt svært høye priser. En situasjon med mange kraftverk som ikke er tilgjengelige gjennom vinteren i våre naboland, kombinert med kaldt vær og høy etterspørsel, kan gi effektutfordringer i våre naboland. Da vil det være behov for fleksibel effekt fra norske vannkraftverk for å dekke kraftbehovet i Norden.

Mange sparer

Gjennom høsten har kraftforbruket vært lavere enn på samme tid tidligere år, også justert for temperaturforskjeller.

– Det er tydelig at mange ha spart strøm gjennom året som har gått. Energieffektivisering blir minst like viktig i månedene framover, avslutter Lund.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *