Foto: Sykehuset i Vestfold

Gode resultater for pakkeforløp kreft

15. februar, 2022

10:11

Ingen kommentar

BILDET: Ved Sykehuset i Vestfold er det 77 prosent av alle pakkeforløp som gjennomføres innenfor standard forløpstid. Her er forløpskoordinatorene Elin Sjuve Bjønness, Reidun Lislebø Løkkemyhr og Lene R. Løkeberg Solem. Vivvi Bjørnø er forløpsleder og Kristine Lindhjem er kreftkoordinator. Foto: Sykehuset i Vestfold

I 2021 ble 73 prosent av alle pakkeforløp for utredning av kreft gjennomført innenfor standard forløpstid. – Sykehusene har gjort en god jobb med pakkeforløpene gjennom hele pandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Det er mål at minst 70 prosent av pasienter som utredes for kreft skal få gjennomført utredningen innen standard forløpstid. Hensikten med pakkeforløpene er å standardisere utredningene og at pasienter ikke skal oppleve unødvendige forsinkelser i utredning, diagnostikk og behandling.
– Sykehusene har gjort en god jobb med pakkeforløpene i 2021 og har prioritert utredning og behandling av pasienter med alvorlig sykdom gjennom hele pandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Pakkeforløp (beste resultater)

Helseforetak/sykehus Andel
Sykehuset Vestfold 77
Oslo universitetssykehus 75
Sykehuset Telemark 75
Sykehuset Innlandet 74
Sørlandet sykehus 72
Sykehuset Østfold 72

Ved Sykehuset i Vestfold er det 77 prosent av alle pakkeforløp som gjennomføres innenfor standard forløpstid.
– Resultatene kommer som følge av mange års målbevisst arbeid. Dette har krevd god innsats fra alle ledd i organisasjonen, men forløpskoordinatorenes kompetanse og innsats har vært særlig viktig, sier kreftkoordinator Kristine Lindhjem.

Alle pakkeforløp ved sykehuset har en koordinator, som er pasientens kontaktperson og los gjennom systemet. De er også sentrale i de jevnlige forløpsgjennomgangene som gjøres for å finne flaskehalser og utfordringer som gir unødig venting, sier Lindhjem.

For 18 av 26 forløp ligger Helse Sør-Øst over den nasjonale målsettingen på 70 prosent i 2021.
– Nå blir det viktig for sykehusene å arbeide godt og systematisk med å forbedre de forløpene vi ennå ikke er gode nok på, som for eksempel lungekreft, lymfekreft, prostatakreft, sier Frich.

I 2022 er pakkeforløp hjem for kreftpasienter et nytt innsatsområde.
– Målet med pakkeforløp hjem er å bidra til bedre forløp fra spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging av fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Her ligger det en felles oppgave for sykehusene og kommunene om å styrke samarbeidet slik at pasientene opplever sømløse overganger, sier Frich.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *