Foto: Matts Lindqvist / Norden.org

Grensehinderrådet tar opp skattespørsmål og yrkesutdanninger i 2022

10. februar, 2022

12:01

Ingen kommentar

BILDET: Vibeke Hammer Madsen. Foto: Matts Lindqvist / Norden.org

Arbeidet med digitalisering, skattespørsmål og gjensidig godkjenning av nordiske yrkesutdanninger er blant de viktigste oppgavene for Grensehinderrådet i år. Og å ta for seg følgene av pandemien. Det sier Vibeke Hammer Madsen, ny leder for Grensehinderrådet.

Pandemien har gitt Grensehinderrådet en hel del ekstra jobb de siste to årene. Og det er ikke over ennå, påpeker Vibeke Hammer Madsen. I år er det hun som leder Grensehinderrådet, som har som oppgave å fremme den frie bevegeligheten for både innbyggere og bedrifter i Norden.

– Vi er fortsatt i en pandemi som har stilt oss overfor nye utfordringer når det gjelder mobilitet i Norden. En del av utfordringene kan beskrives som grensehindre. Vår oppgave og plikt er rett og slett å følge opp dem og se hva vi kan gjøre for å være bedre rustet neste gang, sier Vibeke Hammer Madsen.

Fokus på overordnede temaer

Men det er langt fra bare pandemien som sysselsetter Grensehinderrådet i år. Fra før gjenstår det en hel del uløste grensehindringer. Dessuten fokuserer Grensehinderrådet sterkt på noen overordnede temaer, det vil si større helheter som skaper problemer for den frie bevegeligheten.

Vibeke Hammer Madsen lister opp tre store temaer rådet skal konsentrer kreftene om i 2022: digitalisering, godkjenning av hverandres yrkesutdanninger i de nordiske landene, og skattespørsmål. Spesielt skattespørsmålet har blitt aktualisert under pandemien, der påtvunget hjemmejobb plutselig har stilt grensependlere overfor spørsmålet om hvilket land de jobber i.

– Jeg sier ikke at vi skal fornye alle skatteavtaler mellom landene i Norden, men vi må kunne ta for oss de utfordringene vi ser ligger innebygd i gamle skatteavtaler, for eksempel når det gjelder hjemmekontor for grensependlere. Dette kom tydelig fram under pandemien, og de problemene kommer vi jo til å ha i framtiden også, når kombinasjonen hjemmekontor og fysisk arbeidsplass blir stadig vanligere.

Satser sterkt på samarbeid

Vibeke Hammer Madsen understreker at det aller viktigste i Grensehinderrådets arbeid er å prøve å oppnå den nordiske visjonen, det vil si å bidra til å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region 2030. Det vil hun oppnå ved å styrke samarbeidet om grensehindre.

Hun vil ha med alle aktører som jobber med disse spørsmålene, blant annet informasjonstjenesten Info Norden, de grenseregionale informasjonstjenestene, alle sektorer og institusjoner i Nordisk ministerråd, Nordisk råd samt Ungdommens nordiske råd.

Når det gjelder konkrete resultater i 2022 er Vibeke Hammer Madsen forsiktig optimistisk.

– Vi kan jo ikke løse alle hindre, men jeg håper at vi kan se resultater innenfor de tre overordnede temaene i begynnelsen av 2023. Spesielt når det gjelder yrkesutdanning og godkjenning av yrkeseksamener på tvers av landene, håper jeg at vi kommer langt, for der later det ikke til å handle om helt uløselige problemer. Vi trenger bare litt velvilje. Og noen av grensehindrene vi har registrert i dag, vil vi kunne løse i løpet av året.

Næringslivet framheves

Med Hammer Madsen ved roret blir det mer fokus på bedrifter. Hun er en kjent profil i det norske næringslivet, blant annet som mangeårig administrerende direktør for arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og den rollen følger med også i arbeidet i Grensehinderrådet.

– Vi snakker mye om innbyggerne våre og deres utfordringer når de skal krysse grenser. Jeg vil i den videre oppfølgingen av for eksempel problemene som pandemien førte med seg, også se på hva Grensehinderrådet kan gjøre for bedriftene og deres utfordringer.

Og hun ser gjerne at saker og ting går litt fortere i 2022. – Som næringslivsperson er jeg jo ganske rastløs. På dette punktet blir jeg utfordret i arbeidet med Grensehinderrådet. I det politiske tar jo saker ofte veldig lang tid, sier Vibeke Hammer Madsen.

FAKTA:

– Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ som har fått i oppdrag fra de nordiske regjeringene å jobbe for den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltinnbyggere og bedrifter.

– Gresehinderrådet har fra og med i år fått et sterkt mandat, som blant annet innebærer at man kan handle raskere og mer resolutt i krisetider hvis den frie bevegeligheten kommer under press.

– Grensehinderrådet innleder tradisjonelt sitt virksomhetsår med en kickoff. Årets kickoff var digital og ble avholdt 9. februar.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *