Høring: Ønsker at Tolletaten skal kunne teste bilførere for ruskjøring

-Det er i dag rundt 140 000 mennesker som kjører i ruspåvirket tilstand på norske veier hver dag. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og sine medtrafikanter. Vi ønsker nå å styrke kontrollen med ruskjøring, og ønsker at også Tolletaten, som har en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kontrollkompetanse, skal kunne kontrollere ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag er det kun politiet som har myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Tolletaten stanser allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket, men så lenge Tolletaten ikke har mulighet til selv å foreta foreløpig test, vil enkelte unnslippe kontroll og fortsatt utgjøre en fare for seg selv og andre trafikanter.

Tolletaten vil kunne teste og holde tilbake ruspåvirkede sjåfører

Samferdselsdepartementet foreslår derfor, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet, at Tolletaten gis myndighet til å ruskontrollere motorvognførere under en tollkontroll. Ved positiv test, eller hvis fører forsøker å unndra seg kontroll, vil Tolletaten etter forslaget gis myndighet til å holde tilbake fører inntil politiet overtar videre oppfølging.

– Tolletatens tilstedeværelse på grensen, og deres kompetanse til å kontrollere, tilsier at det er lurt å benytte denne kompetansen til å også styrke kontrollen av ruskjøring. Dette vil kunne styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha forebyggende effekt. Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, og dette mener vi vil gi økt trafikksikkerhet og færre trafikkulykker forårsaket av ruspåvirket kjøring, sier samferdselsminister Nygård.

Se hele høringen her.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.