Avgiftskutt og støtteordninger vil hjelpe husholdninger som sliter med de høye drivstoffprisene mener NAF (Foto: NAF)

Høye drivstoffpriser forsterker elbil-forskjeller

26. juli, 2022

09:30

Ingen kommentar

De med høyest inntekt planlegger å gå over til elbil, mens lavinntektsgruppene må kjøre mindre, viser tall Norstat har hentet inn for NAF. – De høye drivstoffprisene forsterker forskjellene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

En av tre (34 prosent) svarer at de kjører mindre enn før på grunn av de høye drivstoffprisene, viser en landsrepresentativ undersøkelse gjort blant bileiere. Andelen er størst i gruppene med lav inntekt. I de tre laveste inntektsgruppene er det mellom 40 og 45 prosent som har kuttet ned på kjøringen, mens i gruppene med inntekt fra 600 000 og oppover er mellom 21 og 14 prosent som svarer det samme.

Blant de med de laveste inntektene, er det også færrest som oppgir at de har bestemt seg for å gå over til elbil.

– For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er mindre grad sikre på at de får byttet til elbil. Fordi de høye prisene på bensin og diesel skaper press i økonomien, blir det enda mindre handlingsrom til å ta kostnaden ved å kjøpe ny bil, sier Handagard.

Avgiftskutt kan hjelpe

Overgang til elbil betyr for mange kjøp av nybil, selv om det kommer stadig flere brukte elbiler på markedet.

– Det er flere grep som kan tas for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Ett grep er å komme bensin- og dieselbilistene i møte med støtteordninger eller kutt i drivstoffavgiftene. Et annet grep er å skrote avgifter som gjør det dyrere å kjøpe brukt elbil. Vi mener omregistreringsavgiften på brukte elbiler er en slik avgift som bør fjernes, sier Handagard.

Høyere inntekt, høyere elbilandel

På landsbasis svarer én av fire (26 prosent) at de har bestemt seg for, eller vurderer å bytte til elbil. Blant de med inntekter over 700 000 kroner i året, er andelen betydelig høyere; 34 prosent blant de med inntekter fra 700 000 og opp til 1 million i året, og 37 prosent blant de med de høyeste inntektene (over 1 million).

– Fra før vet vi at det er flere som eier elbil i gruppene med høyere inntekt. Vi frykter at det blir enda vanskeligere for folk å bytte til en bil som er billigere i drift og med lavere utslipp med de ukontrollerte energiprisene vi nå ser. Det haster å få på plass tiltak mot de høye drivstoffprisene, sier Handagard.

Bakgrunn:

Undersøkelse utført av Nortstat for NAF, 8.-20.juni 2022. 1103 personer som eier/disponerer bil har besvart undersøkelsen, som er landsrepresentativt vektet. Inntekt er oppgitt som personlig inntekt før skatt.

Hvordan har prisnivået på drivstoff påvirket din holdning til neste bilkjøp?

Inntekt
TOTAL 0-200.000 NOK 200.001-400.000 NOK 400.001-500.000 NOK 500.001-600.000 NOK 600.001-700.000 NOK 700.001-800.000 NOK 800.001-1000.000 NOK 1.000.001+
BASE 1103 71 205 156 197 104 83 64 44
Jeg vurderer å bytte til elbil 17% 18% 11% 16% 16% 19% 23% 18% 25%
Jeg har bestemt meg for å gå over til elbil 9% 4% 4% 10% 12% 11% 11% 16% 12%
Jeg har bestemt meg for å gå over til bensin- eller dieselbil med lavere forbruk (inkludert ladbar hybrid) 7% 11% 10% 7% 8% 7% 5% 5% 2%
Jeg har bestemt meg for å selge bilen og bruke bildeling 1% 3% 1% 2% 1% 3%
Jeg kjører mindre enn før, men beholder bilen jeg har 34% 40% 45% 39% 28% 21% 24% 21% 14%
Annet: 9% 4% 7% 9% 11% 13% 11% 11% 7%
Drivstoffprisene påvirker meg ikke 23% 20% 23% 18% 27% 28% 25% 28% 40%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *