Høyesterett har avvist anke fra Discovery om ny pengespillreklame-regel

6. mars, 2022

16:05

Ingen kommentar

BILDET: Høyesterett mener Discovery-selskapene ikke har behov for å få avklart gyldigheten av regelen i kringkastingsloven før Medietilsynet har fattet vedtak. Foto Medietilsynet.

Høyesterett kommer i denne omgang ikke til å behandle spørsmålet om lovligheten av en ny regel i kringkastingsloven som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge distributører å stoppe utenlandsk pengespillreklame på norske tv-skjermer. Det er klart etter at retten har avvist en anke fra Discovery.

Den nye reglen i kringkastingsloven trådte i kraft 1. januar 2021, og målet er å redusere markedsføringstrykket fra spillselskaper som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Tiltaket skal motvirke problemspilling og de negative sosiale konsekvensene dette har for den enkelte og samfunnet.

Discovery-selskapene gikk til retten for å få avgjort om lovendringen strider mot EØS-retten, men nå har Høyesterett altså avvist å behandle saken. Høyesterett mener Discovery-selskapene ikke har behov for å få avklart gyldigheten av regelen i kringkastingsloven før Medietilsynet har fattet vedtak. Et vedtak med pålegg til tv-distributørene om å stoppe utenlandsk pengespillreklame i Norge, kommer til å være nærmere konkretisert, avgrenset og begrunnet. Høyesterett mener dette vil styrke grunnlaget for en rettslig prøving.

Medietilsynet vurderer om pengespillreklamen på tv kan stoppes

Etter at den nye regelen trådte i kraft i fjor, gjennomførte Medietilsynet kontroller med en rekke tv-kanaler fra Discovery og Nent Group. Det ble konstatert massive og alvorlige brudd hos Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Nent Group sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame på sine tv-kanaler rettet mot nordmenn etter lovendringen.

Medietilsynet mente det kunne være grunnlag for å pålegge de norske tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Allente (Canal Digital og Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler, og sendte varsel om dette til distributørene og Discovery i fjor sommer.

Forholdet til EØS-retten blir sentralt i Medietilsynets vurderinger

– Medietilsynet regner med å avklare om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery i løpet av få uker, sier direktør Mari Velsand. Hun påpeker at forholdet til EØS-retten blir sentralt i Medietilsynets vurderinger i tilsynssakene. Dersom pålegg blir gitt og Discovery fortsatt er uenig i det rettslige grunnlaget, kan tv-selskapet få prøvd spørsmålet enten gjennom en forvaltningsrettslig klagebehandling eller ved å ta ut søksmål.

Dette er regelen i kringkastingsloven om pengespillreklame

  • Fra 1. januar 2021 ble kringkastingsloven endret slik at Medietilsynet kan pålegge norske distributører å fjerne eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge på tv og i bestillingstjenester (en tjeneste som tilbyr program seeren selv velger når han eller hun vil se).
  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
  • Den nye regelen i kringkastingsloven gjør at Medietilsynet kan gripe inn overfor de norske tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV, Canal Digital og Viasat (de to sistnevnte inngår i et nytt selskap som heter Allente) for å stanse markedsføringen av pengespill uten norsk tillatelse.
  • Et pålegg om å stoppe pengespillreklame må være forholdsmessig og kan kun gis dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å fjerne markedsføringen.
  • Plikten til å fjerne pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge, gjelder fra Medietilsynet treffer et eventuelt vedtak med pålegg om å fjerne reklamen. Dette betyr at tv-distributørene ikke gjør noe ulovlig ved å formidle pengespillreklame frem til vedtak er fattet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *