– I nokre ferjesamband i Noreg har ferja fleire stopp. Nokre av desse stoppa er på øyer og i vegløse samfunn. Vi ønsker å starte arbeidet med å gjere desse strekningane gratis, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Høyringa om ei permanent ordning for billettering på ferjene er no sendt ut

1. mars, 2022

09:39

Ingen kommentar

BILDET: -Vi må få på plass gode og sikre løysingar for handsaming av personopplysningar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

-Gjennom koronapandemien har det vore mogleg å nytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for å kunne krevje inn betaling for ferjereiser i staden for manuell betaling. Dette har vore populært, og mange ønsker at det skal bli ei alternativ ordning på permanent basis. Da må vi endre lova, og forslaga til endringane er no sendt på høyring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er Statens vegvesen som har sendt ut forslaga på høyring. Frå april 2020 fram til 1. juli 2022 er det ei mellombels lov som gjer det mogleg å betale for ferjebillettane utan å vere i kontakt med mannskapet. Å redusere spreiing av covid-19-viruset har vore årsaka.

– For å kunne innføre dette som ei permanent ordning, må vi få på plass gode og sikre løysingar for handsaming av personopplysningar. Det er hovudformålet med forslaget til lovendringane, seier Nygård.

Etter at høyringa er avslutta 7. april, vil Statens vegvesen handsame innspela. Deretter vil dei sende over eit forslag til lovendring til Samferdselsdepartementet.

For meir informasjon, sjå høyringa på Statens vegvesens heimesider

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *