Foto: Max Emanuelson.

Hva skjer med lovbrytere under 15 år?  

31. august, 2022

08:02

Ingen kommentar

Konfliktrådet Sør Øst har i løpet av årets syv første måneder hatt nær en dobling av saker med lovbrytere under 15 år. I tillegg til økningen i saker på ungdom under 15, har Konfliktrådet hatt en økning på 76 prosent i overførte straffesaker og 55 prosent i saker som blir innmeldt av en av partene.

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Likevel skjer det hendelser blant personer i denne aldersgruppen som bør følges opp av samfunnet, og mekling i konfliktråd kan være et slikt alternativ.

Helge Bie Riber, fungerende leder for Konfliktrådet Sør-øst.

Første halvår 2022 mottok Konfliktrådet Sør-Øst 51 saker med lovbrytere under 15 år mot 27 saker i samme periode året før, en økning på 89 prosent. Dette er langt mer enn for resten av landet der økningen var på 18 prosent.

Konfliktrådet Sør-Øst, som omfatter Buskerud, Telemark og Vestfold, har det siste året hatt meget tett kontakt med politiet i distriktet. Det har vært gjennomført kurs for politijurister og andre ansatte, dessuten har en video om hva Konfliktrådet kan bistå med blitt vist for samtlige ansatte i distriktet.

Innhold i møtene

– Ved å møte i konfliktrådet kan ungdom ta ansvar for handlingene sine samtidig som de får innsikt i hvilken skade de har forårsaket. Dette kan bidra til å forebygge at de begår nye lovbrudd i fremtiden. Samtidig gir dette fornærmede en mulighet for gjenoppretting av skaden, få en løsning i en vanskelig situasjon og ikke minst gjenvinne trygghet etter blant annet voldshendelser, sier fungerende leder for Konfliktrådet i Sør-Øst, Helge Bie Riber.

Riber forteller samtidig at det er viktig at alle som er i tett kontakt med ungdom samarbeider godt, slik at man får tatt tak i problemer tidlig, før ting eskalerer.

– Politiet må gjerne sende over flere saker som er henlagt fordi gjerningsperson er under 15 år. Samtidig ønsker vi oss en tettere dialog med skolene slik at man kan få løst opp i problemer før situasjonen resulterer i større lovbrudd. Konfliktrådet kan være en særlig egnet måte å håndtere konflikter i ungdomsmiljøer.

– Barn og unge skal kunne leve i det samme lokalsamfunnet og gå på skole og fritidsaktiviteter uten å være redde for å møte hverandre. Konfliktrådet kan bidra til å gjøre dette mulig gjennom at de unge selv får finne gode løsninger.

Saker som omhandler unge under 15 år handler i hovedsak om:
1. Mindre tyveri/butikktyverier (ca. 40 %)
2. Skadeverk (ca. 20 %)
3. Vold (ca. 19 %)
4. Trusler (ca. 6 %)
5. Hensynsløs adferd/digitale trusler (ca. 6 %)

Også viktig for ungdom over 15 år

For ungdom over 15 år kan mekling i konfliktråd gjennomføres som en strafferettslig reaksjon, eller i tillegg til straff. Dersom ungdommen har behov for oppfølging over tid, kan ungdommen også ilegges ungdomsoppfølging samt ungdomsstraff i særlig alvorlige tilfeller. Ungdom får da mulighet til å gjøre opp for seg, samtidig som de får hjelp av lokale krefter, som helse, barnevern eller skole til å håndtere utforingene sine.

Foto: Max Emanuelson.

Avtaler i meklingsmøtet

Partene kan inngå mange ulike avtaler i et møte i konfliktrådet. Dette avhenger av hvilke behov de har og hva de kommer fram til.

– En avtale kan inneholde beklagelser, økonomisk erstatning hvis for eksempel ei jakke er ødelagt, forsikringer om at trusler skal slutte eller noe annet som de blir enige om, sier konfliktrådsleder Riber som understreker at mekling er en gratis tjeneste for alle, og en ordning som sparer både enkeltmennesker og samfunnet for påkjenninger og kostnader.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *