Store nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Foto: Shutterstock

Hvem dekker flomskadene i borettslag?

15. mai, 2023

07:37

Ingen kommentar

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men hvem er ansvarlig og hvem dekker erstatningen hvis boligen din blir rammet av oversvømmelse?

Flomskader i boliger i flomutsatte områder reiser spørsmål om forsikringsdekning og hvem som skal være ansvarlig for å dekke skadene. I de fleste tilfeller kan det være vanskelig å bebreide noen for at en flom oppstår, da dette hovedsakelig er avhengig av klimatiske og miljømessige forhold.

– I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven, sier advokat i NBBL, Line C.B. Bjerkek.

Ta et eksempel: Det kommer vann inn i garasjekjelleren med boder og forårsaker skader både på bygningen og gjenstander. Den bygningsmessige skaden dekkes av boligselskapets forsikring. Skade på eiendeler i bodene, som tilhører andelseierne eller seksjonseierne, må imidlertid dekkes av deres innboforsikring.

For nye bygg som har garasjekjeller, kan det oppstå spesielle problemer hvis bygningen er plassert nær vassdrag og oversvømmelse fører til skade på biler. I slike tilfeller vil skadedekningen avhenge av den enkeltes bilforsikring. Erstatningsordningene kan du lese mer om her og her.

Utredning ved utbygging på flomutsatte områder

Når det gjelder utbygging i flomutsatte områder, har kommunen plikt til å gjennomføre en utredning av risikoen for skader ved flom. Det skal treffes tilstrekkelige sikringstiltak ved utbygging for å minimere risikoen. I verste fall kan det være at utbygging ikke tillates på slike områder. Hvis kommunen ikke oppfyller sin plikt til utredning, kan de bli pålagt erstatningskrav hvis oversvømmelse oppstår.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet informasjon om klimatilpasning og sikkerhet mot naturpåkjenninger, som kan være nyttig i denne sammenhengen.

Skader som ikke dekkes av brannforsikring

Det kan også oppstå skader på objekter som ikke kan brannsikres. For eksempel kan et ras føre til skader på parkeringsplassen eller veien som fører til boligselskapet.

Bjerkek påpeker at bygningsforsikringen dekker skader på hageareal opp til en viss størrelse, men øvrige skader på slike objekter vil ikke være dekket. I slike tilfeller kan man søke erstatning gjennom statens naturskadeordning. Det finnes også støtteordninger for sikring mot naturskader, hvor man kan søke om støtte til å iverksette forebyggende tiltak før flomskader oppstår.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *