Martin Magnus, virksomhetsleder i Tønsberg kommune.

Hvordan bør ditt lokal- eller områdesenter vokse?

10. oktober, 2022

13:37

Ingen kommentar

-Vi jobber med kommuneplanens arealdel, og ønsker innspill til hvordan lokal- og områdesentrene våre kan vokse på en bærekraftig måte, sier virksomhetsleder Magnus Martin. Nå inviterer han innbyggere på Eik, Barkåker, Tolvsrød og Vear til workshop.

Tønsberg kommune vokser raskt. For å håndtere veksten på en god måte, må vi være bevisste på hvordan vi utvikler kommunen vår og utnytter arealene, sier virksomhetsleder Magnus Martin.

Arealdelen skal legge føringer for hvordan arealene i kommunen skal brukes og utvikles de neste 12 årene, og et viktig aspekt blir hvordan område- og lokalsentrene i kommunen skal utvikles videre.

– Områdesentrene og lokalsentrene må ta hånd om en del av veksten fremover, men vi må samtidig sørge for at de vokser på en måte som er bærekraftig både sosialt, økonomisk og miljømessig, sier Martin.

Kommuneplanutvalget behandlet en sak om lokal- og områdesentrene i september, og vedtok der prioriteringer og la føringer for det videre arbeidet.

Vil ha innspill

Kommunen ønsker nå å få innspill fra næringsdrivende, eiendomsutviklere og innbyggere som bor ved fire av kommunens område- og lokalsentre. Kommuneplanutvalget i kommunen har vedtatt at det skal gjennomføres medvirkningsprosesser for videre utvikling av Eik, Barkåker, Tolvsrød og Vear.

– Vi inviterer til en workshop for hvert av sentrene, og håper at innbyggere og lokale aktører ønsker å delta. Vi trenger hjelp til å tegne opp en senteravgrensning for områdene, sier Martin.

Hva vil vi ha hvor?

Innbyggere og andre aktører på Eik, Barkåker, Tolvsrød og Vear inviteres til å gi innspill til avgrensning av sone 1 og sone 2.

– Det betyr å tegne opp grensene for hvor på disse områdene vi ønsker ulike sentrumsfunksjoner, og hvor vi primært ønsker boliger, sier Martin.

Innenfor sone 1 legges det til rette for sentrumsformål som handel, kontor og tjenesteyting kombinert med boliger. Innenfor sone 2 legges det fortrinnsvis opp til boliger kombinert med noe tjenesteyting.

– Innenfor begge sonene legges det opp til mer fortetting enn i områder som ikke er definert som lokal- eller områdesenter, sier Martin.

For Tolvsrød pågår det allerede et reguleringsarbeid for et område som er avsatt til sentrumsformål, og kommuneplanutvalget har vedtatt at dette skal videreføres som avgrensning for sone 1 i kommuneplanen. Dermed inviteres innbyggere og andre aktører til å gi innspill til avgrensning av sone 2.

Velkommen til tegnebrettet – bli med på workshop:

Barkåker

Sted: Barkåkerhallen møterom
Tidspunkt: 25.10.22 kl. 16:30-18:00

Tolvsrød

Sted: Presterød skole
Tidspunkt: 27.10.22 kl. 16:30-18:00

Eik

Sted: Eikhallen møterom
Tidspunkt: 01.11.22 kl. 16:30-18:00

Vear

Sted: Vear skole
Tidspunkt: 03.11.22 kl. 16:30-18:00

Det blir enkel servering og påmelding på kommunens hjemmesider.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *