I 2024 er vi flere eldre enn unge i Vestfold og Telemark

25. april, 2023

08:57

Ingen kommentar

NAVs omverdensanalyse viser at det i løpet av 2024 vil bli flere eldre enn yngre i Vestfold og Telemark. Samtidig vil mangelen på arbeidskraft fortsette å være stor i noen bransjer i årene som kommer, og utenforskapet høyt.

Det forventes ingen vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder de neste årene. I de fleste kommunene ventes det nedgang i den yrkesaktive befolkningen, noe som vil kunne føre til økende mangel på kvalifisert arbeidskraft. Mangelen vil bli størst i de minste kommunene.

Aldrende befolkning

Vestfold og Telemark er ett av de fylkene i landet hvor aldringen av befolkningen vil inntreffe tidligst. Allerede i 2024 vil det være flere eldre over 65 år enn yngre under 20 år her.
Den demografiske utviklingen vil påvirke behovet for tjenester fra NAV. Færre barn vil føre til færre mottakere av ytelser til barnefamilier, og flere eldre vil føre til flere alderspensjonister og mottakere av hjelpemidler. Dette, i kombinasjon med at Vestfold og Telemark har mange personer som mottar helserelaterte ytelser, kan føre til økt behov for NAVs tjenester framover, forteller direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Lav arbeidsledighet

Den siste tiden har arbeidsledigheten vært lav, og det forventes ingen varig økning i ledigheten fram mot 2035. Ledigheten vil imidlertid variere, og kan i perioder gi økt ledighet.

Mangel på arbeidskraft

Dagens mangel på helsepersonell og arbeidskraft med yrkesfaglig kompetanse antas å bli en utfordring også framover. Vestfold og Telemark er et fylke med større andel sysselsatte innen industri, bygg- og anlegg, og helse- og sosialtjenester sammenlignet med landet for øvrig, og vi har over tid hatt mangel på kvalifisert arbeidskraft i disse næringene.

Grønt skifte i industrien

Vestfold og Telemark er et av Norges største industrifylker, og industrien spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn. NAV Vestfold og Telemark opplever at det er stor vilje blant bedriftene i fylket til å bidra inn i det grønne skiftet.

– For å dekke opp behovet for nok arbeidskraft i de yrkene som trenger flere folk, må NAV sammen med blant andre utdanningssektoren hjelpe flere til å ta utdanning som gir kompetanse til de yrkene hvor arbeidskraften trengs, sier Anundsen.

Høyt utenforskap

Utenforskapet fra arbeid og utdanning er høyt i fylket, og særlig blant unge. Vi har en høyere andel som mottar helserelaterte ytelser, og en lavere andel sysselsatte. Kombinert med et lavere utdanningsnivå i befolkningen, kan det forklare noen av de rekrutteringsutfordringer som en del bedrifter og virksomheter i fylket opplever. I tillegg til mangel på arbeidskraft, bidrar utenforskapet til økt risiko for at flere vil leve med lav inntekt og fattigdom.

Anders Anundsen

Kan gi nye muligheter

Anundsen tror at det viktigste for NAV framover blir å håndtere de store omstillingene og å være med på hjelpe flere i jobb.
Det store behovet for arbeidskraft framover gir en god mulighet til å inkludere enda flere av de som vil og kan jobbe. Ved å inkludere flere av de som av ulike grunner ikke er i jobb i dag kan vi å sikre velferdsordningene våre i framtida. Det er viktig at vi, sammen med arbeidsgivere, utdanningssektoren og helsesektoren og andre viktige samarbeidspartnere bruker mulighetene fremover for å tilrettelegge bedre for den arbeidskraftreserven som ligger hos de personene som trenger bistand fra NAV, sier Anundsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.