- Hensikten med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker en mulighet til å prøve ut arbeidsforholdet, evaluere hverandre og vurdere om arbeidsforholdet er en god match, sier juridisk sjef i NITO, Farah Ali.

Ikke gå i prøvetidsfella – advokatens fem råd

18. mai, 2023

18:42

Ingen kommentar

De fleste arbeidskontrakter inneholder et punkt om prøvetid. Som oftest er den på seks måneder fra du ble ansatt. Men betyr det at du ikke er fast ansatt? Dette bør du vite om prøvetiden.

For arbeidsgiver gir prøvetiden en sjanse til å vurdere arbeidstakers ferdigheter, kompetanse og egnethet for stillingen, mens for arbeidstaker gir prøvetiden en mulighet til å evaluere arbeidsgiver, arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene.

– Som arbeidstaker får du et bedre inntrykk av organisasjonens kultur, forventninger og arbeidsbetingelser i prøvetiden, forteller hun.

Ifølge Ali er det ikke slik at alle arbeidsforhold har prøvetid. Det er opp til partene å vurdere om man ønsker å avtale prøvetid.

– Hvis det skal inngås avtale om prøvetid må det avtales skriftlig og det må avtales før den ansatte begynner i stillingen.

Fem ting du bør huske på

1. Hvor lang kan prøvetiden være?

Det er ikke lov å avtale lenger prøvetid enn seks måneder, med mindre det foreligger fravær, eksempelvis sykdomsfravær, permisjoner eller lignende. Forhold som arbeidsgiver er ansvarlig for gir ikke grunnlag for forlengelse av prøvetiden. Det er for eksempel ikke grunnlag for å forlenge prøvetiden hvis arbeidsgiver ikke har fått fulgt deg godt nok opp på grunn av pålagt hjemmekontor under koronapandemien.

2. Hva er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

Hvis det i arbeidsavtalen din står at du er ansatt med en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager – med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtalen. Oppsigelsesfristens lengde regnes fra den dato arbeidstaker mottar oppsigelsen. Avtale om prøvetid må tas inn i arbeidskontrakten. Arbeidsgiver kan ikke påberope seg at du er i prøvetid, dersom dette ikke er skriftlig avtalt.

3. Du er fast ansatt også i prøvetiden

Det er mange som misforstår betegnelsen prøvetid. I prøvetiden er du nemlig fast ansatt, og du har oppsigelsesvern. I all hovedsak har du de samme rettighetene som ellers, men terskelen for oppsigelse er noe lavere i denne perioden.

4. Du har krav på opplæring og oppfølging

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp uten videre, heller ikke når du er i prøvetid. Det er for eksempel krav om at du må ha fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring. Arbeidsgiver kan heller ikke forvente en maksimal ytelse av en som er nyansatt og i prøvetid, men at det kan forventes at du yter på et gjennomsnittlig nivå. I prøvetiden har du krav på relevant tilbakemelding på eventuelle feil eller mangelfulle prestasjoner, slik at du har en reell mulighet til å korrigere hvordan du utfører jobben. Du må få tilstrekkelig tid til å tilpasse deg arbeidet og få vist dine kvalifikasjoner.

4. Hva er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

Hvis det i arbeidsavtalen din står at du er ansatt med en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager – med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsesfristens lengde regnes fra den dato arbeidstaker mottar oppsigelsen.

5. Er det adgang til å avtale flere prøvetider hos samme arbeidsgiver?

Hovedregelen er at det ikke kan avtales ny prøvetid hos samme arbeidsgiver. Unntaket er hvis arbeidstaker begynner i en ny stilling som er vesentlig annerledes enn tidligere stilling, slik at det foreligger et reelt behov hos arbeidsgiver for å avtale ny prøvetid.

Dersom det ikke foreligger slike markante forskjeller i stillingene, skal arbeidsgiver allerede ha fått anledning til å danne seg et tilstrekkelig inntrykk av arbeidstakeren. Det vil dermed ikke kunne avtales ny prøvetid.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.